Žiadosť (na stiahnutie)

Kritériá (na stiahnutie)

Informácia o spracovávaní osobných údajov (na stiahnutie)

Žiadosti o finančnú pomoc môžete zasielať poštou na adresu:
Nadácia ŽSK pre podporu rodiny
Ul.Republiky 1
Považská galéria umenia
010 01 Žilina

alebo mailom: nadacia@zilinskazupa.sk