Sociálny pracovník

V Rodinnom centre pomoci pracuje sociálny pracovník odboru sociálnych vecí ŽSK, ktorý je v každodennom kontakte s obyvateľmi, poskytuje im informácie, rady, pomáha prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Prijíma žiadosti a poskytuje rady žiadateľom o umiestnenie v centrách sociálnej starostlivosti a vybavuje terénne šetrenia žiadateľov o finančnú pomoc zo zdrojov Nadácie ŽSK.

Právnik

Svoje služby v centre na požiadanie poskytuje bezplatne aj právnik každý utorok a štvrtok od 8.00 – 13.00. Záujemci o pomoc v tejto oblasti sa môžu objednať na telefónnom čísle Rodinného centra pomoci 0948 911 223.