Sociálny pracovník

V Rodinnom centre pomoci pracuje sociálny pracovník odboru sociálnych vecí ŽSK, ktorý je v každodennom kontakte s obyvateľmi, poskytuje im informácie, rady, pomáha prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Prijíma žiadosti a poskytuje rady žiadateľom o umiestnenie v centrách sociálnej starostlivosti a vybavuje terénne šetrenia žiadateľov o finančnú pomoc zo zdrojov Nadácie ŽSK.

Právnik, psychológ

Na požiadanie vám zabezpečíme bezplatné psychologické a právne poradenstvo. Volajte na číslo 0948 911 223.