„Spoločnosť, v ktorej je zasiahnutá rodina, nemá budúcnosť.“
Ján Pavol II.

Nadácia

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny vznikla uznesením Zastupiteľstva ŽSK 13. júna 2018.

Jej pôsobenie je navrhnuté v Stratégii Žilinského kraja 22+ v oblasti poskytovania kvalitných a efektívnych služieb obyvateľom a vytváranie vhodného systému nástrojov sociálneho rozvoja kraja .

Cieľ

Pomáhať pri znižovaní chudoby a sociálneho vylúčenia jednotlivcov i členov rodín, podporovať ich v okamihoch sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdze a pomáhať pri nadobudnutí sebestačnosti pomáhať pri rozvoji dobrovoľníckych aktivít v tejto oblasti, podporovať talentované detí zo sociálne znevýhodnených podmienok.

Ľudia v nadácii

V orgánoch nadácie majú zástupcu všetky regióny ŽSK.

Predseda:
Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK

Členovia správnej rady:
Barbora Birnerová, viceprimátorka mesta Žilina
Erika Cintulová, starostka obce Kláštor pod Znievom
Karol Javorka, poslanec Zastupiteľstva ŽSK a Mestského zastupiteľstva Ružomberok
Jarmila Majáková, psychologička Oščadnica
Nadácia je finančne dotovaná z rozpočtu ŽSK, získava financie z darov, charitatívnej reklamy, nadačných fondov a benefičných podujatí.

Členovia dozornej rady:

MUDr.Ing. Tatiana Červeňová, MPH,MHA

Ing. Michal Slašťan

Mgr. Anna Verešová

 

Výkonný tím:

PhDr. Gabriela Podolanová, správca  

SPRÁVNA RADA

Nadácia

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny vznikla uznesením Zastupiteľstva ŽSK 13. júna 2018.

Jej pôsobenie je navrhnuté v Stratégii Žilinského kraja 22+ v oblasti poskytovania kvalitných a efektívnych služieb obyvateľom a vytváranie vhodného systému nástrojov sociálneho rozvoja kraja .

Cieľ

Pomáhať pri znižovaní chudoby a sociálneho vylúčenia jednotlivcov i členov rodín, podporovať ich v okamihoch sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdze a pomáhať pri nadobudnutí sebestačnosti pomáhať pri rozvoji dobrovoľníckych aktivít v tejto oblasti, podporovať talentované detí zo sociálne znevýhodnených podmienok.

Ľudia v nadácii

V orgánoch nadácie majú zástupcu všetky regióny ŽSK.

Predseda:
Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK

Členovia správnej rady:
Barbora Birnerová, viceprimátorka mesta Žilina
Erika Cintulová, starostka obce Kláštor pod Znievom
Karol Javorka, poslanec Zastupiteľstva ŽSK a Mestského zastupiteľstva Ružomberok
Jarmila Majáková, psychologička Oščadnica
Nadácia je finančne dotovaná z rozpočtu ŽSK, získava financie z darov, charitatívnej reklamy, nadačných fondov a benefičných podujatí.

Členovia dozornej rady:
Ing.Elena Šuteková
Ing. Erik Gemzický
Ľubomír Sečkár 

Výkonný tím:

PhDr. Gabriela Podolanová, správca