nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Čo sa deje so žiadosťou, keď ju odošlem do Nadácie a kedy budem vedieť odpoveď?

1. Vaša žiadosť sa ocitne u nás v e-maile alebo na našom stole.

2. Prebieha rozhodovanie o udelení finančnej pomoci. Rozhodovanie o udelení finančnej pomoci sa realizuje na základe skúmania sociálnej a zdravotnej situácie
žiadateľa, vychádza sa z údajov v popise žiadosti, prípadne z pripojenej alebo vyžiadanej dokumentácie a od uvedených kontaktných osôb. Kontrola situácie
žiadateľa prebieha aj komunikáciou s osobami, ktoré žiadateľ uviedol ako kontaktné osoby.

3. V ďalšej fáze práce so žiadateľmi sa zisťujú detaily a potrebné chýbajúce informácie. Podmienkou udelenia finančného daru je zdokladovanie jeho využitia, preto so žiadateľom komunikujeme o využití daru.

4. Nasleduje odsúhlasenie /neodsúhlasenie žiadosti.

5. Po odsúhlasení finančného daru bude vystavená darovacia zmluva, ktorá sa spolu s listom o schválení finančného daru zasiela poštou alebo emailom na adresu
žiadateľa.

6. Po podpise oboch strán nadácia zasiela na účet žiadateľa finančný dar.

1. Vaša žiadosť sa ocitne u nás v e-maile alebo na našom stole.

2. Prebieha rozhodovanie o udelení finančnej pomoci. Rozhodovanie o udelení finančnej pomoci sa realizuje na základe skúmania sociálnej a zdravotnej situácie
žiadateľa, vychádza sa z údajov v popise žiadosti, prípadne z pripojenej alebo vyžiadanej dokumentácie a od uvedených kontaktných osôb. Kontrola situácie
žiadateľa prebieha aj komunikáciou s osobami, ktoré žiadateľ uviedol ako kontaktné osoby.

3. V ďalšej fáze práce so žiadateľmi sa zisťujú detaily a potrebné chýbajúce informácie. Podmienkou udelenia finančného daru je zdokladovanie jeho využitia, preto so žiadateľom komunikujeme o využití daru.

4. Nasleduje odsúhlasenie /neodsúhlasenie žiadosti.

5. Po odsúhlasení finančného daru bude vystavená darovacia zmluva, ktorá sa spolu s listom o schválení finančného daru zasiela poštou alebo emailom na adresu
žiadateľa.

6. Po podpise oboch strán nadácia zasiela na účet žiadateľa finančný dar.

Občasník ZA KRAJ s nami oslávil pätročnicu a zaujímal sa o naše plány

Posledné číslo žilinského občasníka ZA KRAJ  zdieľalo aj príbeh našej Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. Článok na 9. strane občasníka ZA KRAJ zdôrazňuje, že pomoc poskytovaná Nadáciou je nielen adresná, odborná, ale častokrát znamená pre danú rodinu aj lepší začiatok alebo uľahčenie trápenia. Zazneli slová vďaky

Go to Top