nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Čo sa deje so žiadosťou o finančnú pomoc, keď ju odošlem do Nadácie a kedy budem vedieť odpoveď?

1. Vaša žiadosť o finančnú pomoc sa ocitne u nás v e-maile alebo na našom stole.

2. Prebieha rozhodovanie o udelení finančnej pomoci. Rozhodovanie o udelení finančnej pomoci sa realizuje na základe skúmania sociálnej a zdravotnej situácie
žiadateľa, vychádza sa z údajov v popise žiadosti, prípadne z pripojenej alebo vyžiadanej dokumentácie a od uvedených kontaktných osôb. Kontrola situácie
žiadateľa prebieha aj komunikáciou s osobami, ktoré žiadateľ uviedol ako kontaktné osoby.

3. V ďalšej fáze práce so žiadateľmi sa zisťujú detaily a potrebné chýbajúce informácie. Podmienkou udelenia finančného daru je zdokladovanie jeho využitia, preto so žiadateľom komunikujeme o využití daru.

4. Nasleduje odsúhlasenie /neodsúhlasenie žiadosti.

5. Po odsúhlasení finančného daru bude vystavená darovacia zmluva, ktorá sa spolu s listom o schválení finančného daru zasiela poštou alebo emailom na adresu
žiadateľa.

6. Po podpise oboch strán nadácia zasiela na účet žiadateľa finančný dar.

1. Vaša žiadosť o finančnú pomoc sa ocitne u nás v e-maile alebo na našom stole.

2. Prebieha rozhodovanie o udelení finančnej pomoci. Rozhodovanie o udelení finančnej pomoci sa realizuje na základe skúmania sociálnej a zdravotnej situácie
žiadateľa, vychádza sa z údajov v popise žiadosti, prípadne z pripojenej alebo vyžiadanej dokumentácie a od uvedených kontaktných osôb. Kontrola situácie
žiadateľa prebieha aj komunikáciou s osobami, ktoré žiadateľ uviedol ako kontaktné osoby.

3. V ďalšej fáze práce so žiadateľmi sa zisťujú detaily a potrebné chýbajúce informácie. Podmienkou udelenia finančného daru je zdokladovanie jeho využitia, preto so žiadateľom komunikujeme o využití daru.

4. Nasleduje odsúhlasenie /neodsúhlasenie žiadosti.

5. Po odsúhlasení finančného daru bude vystavená darovacia zmluva, ktorá sa spolu s listom o schválení finančného daru zasiela poštou alebo emailom na adresu
žiadateľa.

6. Po podpise oboch strán nadácia zasiela na účet žiadateľa finančný dar.

Stretnite sa s nami na Dni rodiny 19.5.2024. Hry pre deti a informácie pre vás sú samozrejmosťou.

Srdečne vás pozývame na Deň rodiny 19.5.2024 do Amfiteátru v Námestove. Bude to najväčšia krajská udalosť venovaná rodinám v tomto období. Všetci si užijeme veľa zábavy, vzájomného spoznania sa a prepojenia! Hudba, tanec, jedlo a hry sú samozrejmosťou. V našom stánku Nadácie ŽSK pre podporu rodiny

Intenzívna rehabilitácia pre mladého Alexa v Adventnom kalendári od Nadácii Kia Slovakia!

S veľkou radosťou oznamujeme, že žiadosť pre nášho mladého Alexa bola vybraná v rámci projektu Adventného kalendára Nadácie Kia Slovakia a to 21.12.2023! Tešíme sa, že sme v adventnom čase mohli potešiť Alexa a jeho rodinu. Grant z Adventného kalendára bude pre Alexa veľkým krokom vpred,

Go to Top