nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Chcem pomáhať2024-07-16T14:32:56+02:00

Pre právnické osoby

Každá firma/živnostník sa môže stať naším partnerom a podporovateľom rodín v ŽIlinskom kraji.

Môžete prispieť jednorazovo, darovať 1 % (2 %) z dane alebo finančne podporiť podujatia ako benefičné plesy, dni rodiny a iné akcie charitatívnou reklamou.

Máte záujem o darovanie vecných darov? Tiež sa nám ozvite!

Napíšte nám na e-mail nadacia@zilinskazupa.sk ako by ste chceli pomôcť a Vaše IČO a spolu určite niečo vymyslíme.

Vaše logo na našich stránkach je potom samozrejmosťou.

Pripojte sa k firmám, ktoré sa starajú o žilinské rodiny!

♡ Aj ja chcem podporiť núdzne rodiny Žilinského kraja ihneď. ♡

Najčastejšie otázky: Sme firma, ktorá chce podporovať žilinské rodiny.

Prečo podporiť práve túto Nadáciu?2023-09-19T11:05:57+02:00

Nadácia ŽSK je jedinečná rýchlou finančnou pomocou v ťažkých krízových situáciách a tiež zameraním na rodiny, prípadne členov rodín – jednotlivcov.

Krízovou situáciou sa rozumie smrť alebo choroba živiteľa rodiny, ťažké onemocnenia členov rodiny, škody na majetku v dôsledku živelnej pohromy ap.  V takýchto náročných prípadoch budú Vaše peniaze či iná podpora pomáhať spolu s nami.

Ako funguje darovanie (1 %) 2 % z daní firmy?2023-09-19T14:54:51+02:00

Ako firma či podnikateľ môžete pomôcť Nadácií a žilinským rodinám veľmi jednoducho! Venujte nám 1 % z dane, nič Vás to nestojí ale veľmi pomôže.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VENOVANÍ 1 %?

 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  TIEO ÚDAJE SÚ POTREBNÉ PRE VENOVANIE PODIELU Z DANE

  Obchodné meno: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny
  Právna forma: nadácia
  IČO: 51 844 508
  Sídlo: ul. Republiky 1, 010 01 Žilina

  *2% z dane môžete venovať, ak do termínu podania daňového priznania venujú na verejnoprospešné účely financie vo výške minimálne 0,5% z dane. Inak právnické osoby môžu venovať len 1% z dane.

 2. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Viac info a podrobné návody k 1 % z dani: http://rozhodni.sk/

Môžeme darovať funkčnú ale pre nás už zastaralú elektrotechniku napríklad počítače?2023-09-19T11:16:20+02:00

Áno. Materiálna pomoc napríklad darovaním funkčného počítača alebo tlačiarne či funkčným elektrospotrebičom je tiež žiadaná. Poprípade môžete s kolegami vytvoriť potravinové či drogériové balíčky pre rodiny v kríze.

Napíšte nám na nadaciazsk@zilinskazupa.sk a dohodneme najlepší typ pomoci pre Vaše potreby.

Dovoľujeme si vám zároveň pripomenúť slová Matky Terezy, aby sme sa „nesprávali k núdznym ako ku košom na odpadky, kam dávame všetko, čo nepotrebujeme“.

Môžem Nadácii a žilinským rodinám prispieť jednorazovo?2023-10-09T12:44:28+02:00

Áno! Každá pomoc sa počíta. :)

Peňažný príspevok môžete poslať priamo z našej stránky týmto odkazom

alebo

z Vášho internetbankingu na osobitný účet zbierky – IBAN: SK05 0900 0000 0051 5416 9506. Nadácia ŽSK pre podporu rodiny má totiž Ministerstvom vnútra SR zaregistrovanú verejnú zbierku pod číslom 000-2023-035933, ktorej výnos bude použitý na splnenie verejnoprospešného účelu nadácie.

Môžeme sa stať každoročným partnerom nejakej akcie a mať logo viditeľné na tejto akcii?2023-09-19T14:19:33+02:00

Určite áno. Každá firma, ktorá nám pomáha pomáhať má logo zverejnené na našej webovej stránke – aj pri jednorázovom dare.

Pozrite sekciu “Kto Nadáciu podporuje” a tam nájdete firmy, ku ktorým sa ako naši podporovatelia môžete pridať.

Zároveň Vám ponúkame možnosť charitatívnej reklamy, ktorá je do sumy 20 000 EUR oslobodená od dane. Prioritou charitatívnej reklamy je pomoc s financovaním aktivít neziskových organizácií zo strany podnikateľov. Charitatívnu reklamu spolu zmluvne dohodneme – môže ísť o partnerstvo v kampani, uvedenie loga na našom webe či v našich budúcich osvetových materiáloch.

Pre viac informácii nás určite oslovte na nadaciazsk@zilinskazupa.sk.

Je darovanie bezpečné?2023-09-19T14:22:23+02:00

Áno, darovanie je úplne bezpečné.

Dar buď posielate zo svojho internetbankingu priamo prevodom na účet alebo cez portál darujme.sk, ktorý zabezpečuje platby pre neziskovky už viac ako 10 rokov.

Môžeme spoluvytvoriť nejakú akciu na mieru – napríklad náš teambuilding s tombolou, z ktorej výťažok pôjde na podporu Nadácie?2023-10-07T11:54:36+02:00

Áno.

Nadácia má registrovanú verejnú zbierku, ktorá nám umožňuje predávať vstupenky alebo predmety na firemných aktivitách.

Zároveň je možnosť využiť nástroj charitatívnej reklamy, ktorá je do sumy 20 000 EUR oslobodená od dane. Prioritou charitatívnej reklamy je pomoc s financovaním aktivít neziskových organizácií zo strany podnikateľov.

Charitatívnu reklamu spolu zmluvne dohodneme – môže ísť o partnerstvo v kampani, uvedenie loga na našom webe či v našich budúcich osvetových materiáloch.

Pre viac informácii nás určite oslovte na nadaciazsk@zilinskazupa.sk.

Môžem podporiť konkrétnu rodinu v núdzi?2023-10-07T12:19:20+02:00

Nie. Nadácia zachováva anonymitu obdarovaných, aby ich chránila. Sú iné organizácie, kde môžete darovať financie konkrétnej rodine, ktorá sa rozhodla svoj príbeh nazdieľať ako napríklad cez www.ludialudom.sk. Ľudia môžu poslať svoj príspevok nadácii cez verejnú zbierku – napríklad vkladom na zbierkový účet – a následne nadácia tieto peniaze použije na podporu rodín.

Koľko z darovaných peňazí sa dostane do rúk núdznych rodín?2023-10-07T11:53:54+02:00

Finančné dary sú účelovo zaviazané iba na podporu všeobecnoprospešného účelu nadácie, ktorým je podpora konkrétnych rodín v krízovej životnej situácii.

OBROVSKOU POMOCOU SÚ VAŠE 2 % Z DANE

Ako nám zaslať 1 % z Vašej dane?

1. Vyplníte Vaše daňové priznanie.

2. V VI. časti daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby” vyplňte IČO: 51 844 508 a obchodné meno: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny.

Viac informácii: Ako darovať 1 % (2 %) z dane ako právnická osoba

Pre fyzické osoby

Každý z nás môže pomôcť.

Môžete prispieť do verejnej zbierky, darovať 2 % z dane, darovať vecné dary pre rodiny, alebo sa stať dobrovoľníkom.

Napíšte nám na e-mail nadacia@zilinskazupa.sk ako by ste chceli pomôcť a spolu určite niečo vymyslíme.

Každé euro pomáha :)

♡ Aj ja chcem podporiť núdzne rodiny Žilinského kraja ihneď. ♡

OBROVSKOU POMOCOU SÚ VAŠE 2 % Z DANE

Ako nám zaslať 2 % z Vašej dane?

Ak ste zamestnanec, najjednoduchšia cesta je informovať Vášho zamestnávateľa. Ak nie ste zamestnanec. vypĺňate naše informácie priamo v daňovom priznaní.

Podrobné informácie získate tu: Ako funguje darovanie 2 % z dane?

Najčastejšie otázky: Chcem podporiť žilinské rodiny v núdzi.

Koľko z darovaných peňazí sa dostane do rúk núdznych rodín?2023-10-07T11:53:54+02:00

Finančné dary sú účelovo zaviazané iba na podporu všeobecnoprospešného účelu nadácie, ktorým je podpora konkrétnych rodín v krízovej životnej situácii.

Môžem ako darca zostať v anonymite?2023-10-07T11:54:10+02:00

Všetci naši darcovia zostávajú v anonymite pre ich vlastnú ochranu.

Môžem podporiť konkrétnu rodinu v núdzi?2023-10-07T12:19:20+02:00

Nie. Nadácia zachováva anonymitu obdarovaných, aby ich chránila. Sú iné organizácie, kde môžete darovať financie konkrétnej rodine, ktorá sa rozhodla svoj príbeh nazdieľať ako napríklad cez www.ludialudom.sk. Ľudia môžu poslať svoj príspevok nadácii cez verejnú zbierku – napríklad vkladom na zbierkový účet – a následne nadácia tieto peniaze použije na podporu rodín.

Ako funguje darovanie 2 % z dane?2024-02-17T11:08:17+01:00

Chcem pomáhať

Ak podávate daňové priznanie sami ako fyzická osoba postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vypočítajte s 2% z Vašej zaplatenej dane. 
 2. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.ÚDAJE POTREBNÉ PRE VENOVANIE PODIELU Z DANEObchodné meno: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny
  Právna forma: nadácia
  IČO: 51 844 508
  Sídlo: ul. Republiky 1, 010 01 Žilina
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ste dobrovoľník a odpracovali ste  dobrovoľne viac ako 40 hodín? Môžete venovať až 3% z Vašej zaplatenej dane  a získate o tom potvrdenie, že ste dobrovoľnícky pracovali. Toto potvrdenie odosielate spolu s daňovám priznaním na príslušný úrad.

Ak podávate daňové priznanie ako zamestnanec postupujte podľa týchto krokov:

 1. nechajte si vystaviť zamestnávateľom Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z neho dokážete vyrátať koľko peňazí môžete odovzdať v rámci 2 % (v prípade dobrovoľníčenia 3 %) a vyplniť do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Prečítajte si pozorne celé VYHLÁSENIE a vyplňte údajeÚDAJE POTREBNÉ PRE VENOVANIE PODIELU Z DANEObchodné meno: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny
  Právna forma: nadácia
  IČO: 51 844 508
  Sídlo: ul. Republiky 1, 010 01 Žilina
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, podajte na príslušný daňový úrad –  adresu nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Viac info a podrobné návody k 2 % z dani: http://rozhodni.sk/

Je darovanie bezpečné?2023-09-19T14:22:23+02:00

Áno, darovanie je úplne bezpečné.

Dar buď posielate zo svojho internetbankingu priamo prevodom na účet alebo cez portál darujme.sk, ktorý zabezpečuje platby pre neziskovky už viac ako 10 rokov.

Môžem Nadácii a žilinským rodinám prispieť jednorazovo?2023-10-09T12:44:28+02:00

Áno! Každá pomoc sa počíta. :)

Peňažný príspevok môžete poslať priamo z našej stránky týmto odkazom

alebo

z Vášho internetbankingu na osobitný účet zbierky – IBAN: SK05 0900 0000 0051 5416 9506. Nadácia ŽSK pre podporu rodiny má totiž Ministerstvom vnútra SR zaregistrovanú verejnú zbierku pod číslom 000-2023-035933, ktorej výnos bude použitý na splnenie verejnoprospešného účelu nadácie.

Môžeme darovať funkčnú ale pre nás už zastaralú elektrotechniku napríklad počítače?2023-09-19T11:16:20+02:00

Áno. Materiálna pomoc napríklad darovaním funkčného počítača alebo tlačiarne či funkčným elektrospotrebičom je tiež žiadaná. Poprípade môžete s kolegami vytvoriť potravinové či drogériové balíčky pre rodiny v kríze.

Napíšte nám na nadaciazsk@zilinskazupa.sk a dohodneme najlepší typ pomoci pre Vaše potreby.

Dovoľujeme si vám zároveň pripomenúť slová Matky Terezy, aby sme sa „nesprávali k núdznym ako ku košom na odpadky, kam dávame všetko, čo nepotrebujeme“.

Prečo podporiť práve túto Nadáciu?2023-09-19T11:05:57+02:00

Nadácia ŽSK je jedinečná rýchlou finančnou pomocou v ťažkých krízových situáciách a tiež zameraním na rodiny, prípadne členov rodín – jednotlivcov.

Krízovou situáciou sa rozumie smrť alebo choroba živiteľa rodiny, ťažké onemocnenia členov rodiny, škody na majetku v dôsledku živelnej pohromy ap.  V takýchto náročných prípadoch budú Vaše peniaze či iná podpora pomáhať spolu s nami.

Prispejte žilinským rodinám pri každom online nákupe a nemiňte ani o cent viac!

Nakupujte online tak ako ste zvyknutý/ý a podporte nás!

1. Stiahnite si rozšírenie do prehliadača, ktoré ťa upozorní, keď nakupuješ v e-shope, ktoré Dobromat podporuje.

2. Registrujte sa a vyberte si Nadácia ŽSK pre podporu rodiny ako obľúbenú neziskovku.

3. Nakupujte online a podporujte žilinské rodiny každým nákupom!

Vy nezaplatíte ani o cent naviac! Vďaka Vášmu nákupu prispieva Nadácii zvolený e-shop.

Viac info na dobromat.sk

Pre dobrovoľníkov

Ak ste v s sebe pocíitili chuť priložiť ruku k lepším vzťahom a štastnejším rodinám v našom Žilinskom kraji, tak sa staňte dobrovoľníkom!

Radi pomáhate organizovať akcie?

Radi spoznávate nových ľudí a rozprávate sa s nimi?

Vyrábate nejaké ručné práce či predmety, ktoré by pomohli nadácii vyzbierať peniaze?

Napíšte nám na e-mail nadacia@zilinskazupa.sk ako by ste chceli pomôcť a spolu určite niečo vymyslíme. Podrobné informácie o dobrovoľníčení sme vám nahrali aj do YOUTUBE videa.

Prečo sa oplatí stať sa dobrovoľníkom?

vyskúšate si rôzne práce

zadarmo sa dostanete aj na platené akcie

spoznávate zaujímavých ľudí zo Žilinského kraja

nahliadnete za hranicu vlastného sveta a rozvíjaš emocionálnu inteligenciu

získavate cenné skúsenosti do životopisu

V roku 2021 som ušila zo second handového riflového oblečenia kvalitné a viacúčelové ruksaky tašky a venovala ich Nadácii v počte asi 200 ks. Tieto darčeky sa dražili v rámci aukcie, ktorá obsahovala aj výrobky iných dobrovoľníkov vytvorené počas tvorivých dielní alebo boli venované deťom a rodinám v núdzi, s ktorými Nadácia pracuje počas roka.

dobrovoľníčka Milka

Dobrovoľníci Nadácie ŽSK

Dobrovoľníci Nadácie ŽSK

Naši dobrovoľníci pripravení rozdávať úsmevy na Dni rodiny. Ďakujeme všetkým za čas, ktorý nám venujú ♥

SME TU PRE VÁS

Potrebujete poradiť? Napíšte!

Napíšte nám. Sme tu pre Vás.

AKTUALITY

Dobrovoľníci v jednom týždni venovali Slovensku 16 646 hodín, z toho 20 hodín vzniklo v našej Nadácii ŽSK

Týždeň dobrovoľníctva 2024 priniesol skvelé výsledky: 5 578 zapojených ľudí venovalo neuveriteľných 16 646 hodín svojho času. Medzi týmito dobrovoľníkmi sa nachádzali aj naše tri úžasné dobrovoľníčky, ktoré venovali nadácii 20 hodín svojho voľného času. Ich úsilie nám pomohlo pripraviť miestnosť aj vonkajší priestor pred vchodom na našu akciu „Deň

Stretnite sa s nami na Dni rodiny 19.5.2024. Hry pre deti a informácie pre vás sú samozrejmosťou.

Srdečne vás pozývame na Deň rodiny 19.5.2024 do Amfiteátru v Námestove. Bude to najväčšia krajská udalosť venovaná rodinám v tomto období. Všetci si užijeme veľa zábavy, vzájomného spoznania sa a prepojenia! Hudba, tanec, jedlo a hry sú samozrejmosťou. V našom stánku Nadácie ŽSK pre podporu rodiny vám radi poskytneme aj

Go to Top