nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Ako funguje darovanie (1 %) 2 % z daní firmy?

Ako firma či podnikateľ môžete pomôcť Nadácií a žilinským rodinám veľmi jednoducho! Venujte nám 1 % z dane, nič Vás to nestojí ale veľmi pomôže.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VENOVANÍ 1 %?

 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  TIEO ÚDAJE SÚ POTREBNÉ PRE VENOVANIE PODIELU Z DANE

  Obchodné meno: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny
  Právna forma: nadácia
  IČO: 51 844 508
  Sídlo: ul. Republiky 1, 010 01 Žilina

  *2% z dane môžete venovať, ak do termínu podania daňového priznania venujú na verejnoprospešné účely financie vo výške minimálne 0,5% z dane. Inak právnické osoby môžu venovať len 1% z dane.

 2. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Viac info a podrobné návody k 1 % z dani: http://rozhodni.sk/

Ako firma či podnikateľ môžete pomôcť Nadácií a žilinským rodinám veľmi jednoducho! Venujte nám 1 % z dane, nič Vás to nestojí ale veľmi pomôže.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VENOVANÍ 1 %?

 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  TIEO ÚDAJE SÚ POTREBNÉ PRE VENOVANIE PODIELU Z DANE

  Obchodné meno: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny
  Právna forma: nadácia
  IČO: 51 844 508
  Sídlo: ul. Republiky 1, 010 01 Žilina

  *2% z dane môžete venovať, ak do termínu podania daňového priznania venujú na verejnoprospešné účely financie vo výške minimálne 0,5% z dane. Inak právnické osoby môžu venovať len 1% z dane.

 2. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Viac info a podrobné návody k 1 % z dani: http://rozhodni.sk/

Občasník ZA KRAJ s nami oslávil pätročnicu a zaujímal sa o naše plány

Posledné číslo žilinského občasníka ZA KRAJ  zdieľalo aj príbeh našej Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. Článok na 9. strane občasníka ZA KRAJ zdôrazňuje, že pomoc poskytovaná Nadáciou je nielen adresná, odborná, ale častokrát znamená pre danú rodinu aj lepší začiatok alebo uľahčenie trápenia. Zazneli slová vďaky

Go to Top