nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Ako funguje darovanie (1 %) 2 % z daní firmy?

Ako firma či podnikateľ môžete pomôcť Nadácií a žilinským rodinám veľmi jednoducho! Venujte nám 1 % z dane, nič Vás to nestojí ale veľmi pomôže.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VENOVANÍ 1 %?

 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  TIEO ÚDAJE SÚ POTREBNÉ PRE VENOVANIE PODIELU Z DANE

  Obchodné meno: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny
  Právna forma: nadácia
  IČO: 51 844 508
  Sídlo: ul. Republiky 1, 010 01 Žilina

  *2% z dane môžete venovať, ak do termínu podania daňového priznania venujú na verejnoprospešné účely financie vo výške minimálne 0,5% z dane. Inak právnické osoby môžu venovať len 1% z dane.

 2. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Viac info a podrobné návody k 1 % z dani: http://rozhodni.sk/

Ako firma či podnikateľ môžete pomôcť Nadácií a žilinským rodinám veľmi jednoducho! Venujte nám 1 % z dane, nič Vás to nestojí ale veľmi pomôže.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VENOVANÍ 1 %?

 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  TIEO ÚDAJE SÚ POTREBNÉ PRE VENOVANIE PODIELU Z DANE

  Obchodné meno: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny
  Právna forma: nadácia
  IČO: 51 844 508
  Sídlo: ul. Republiky 1, 010 01 Žilina

  *2% z dane môžete venovať, ak do termínu podania daňového priznania venujú na verejnoprospešné účely financie vo výške minimálne 0,5% z dane. Inak právnické osoby môžu venovať len 1% z dane.

 2. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Viac info a podrobné návody k 1 % z dani: http://rozhodni.sk/

Stretnite sa s nami na Dni rodiny 19.5.2024. Hry pre deti a informácie pre vás sú samozrejmosťou.

Srdečne vás pozývame na Deň rodiny 19.5.2024 do Amfiteátru v Námestove. Bude to najväčšia krajská udalosť venovaná rodinám v tomto období. Všetci si užijeme veľa zábavy, vzájomného spoznania sa a prepojenia! Hudba, tanec, jedlo a hry sú samozrejmosťou. V našom stánku Nadácie ŽSK pre podporu rodiny

Intenzívna rehabilitácia pre mladého Alexa v Adventnom kalendári od Nadácii Kia Slovakia!

S veľkou radosťou oznamujeme, že žiadosť pre nášho mladého Alexa bola vybraná v rámci projektu Adventného kalendára Nadácie Kia Slovakia a to 21.12.2023! Tešíme sa, že sme v adventnom čase mohli potešiť Alexa a jeho rodinu. Grant z Adventného kalendára bude pre Alexa veľkým krokom vpred,

Go to Top