nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Výťažok z predaja nášho vianočného punču dosiahol úžasných 1 223,74 EUR!

Na Mariánskom námestí v Žiline sme 16. a 17. 12. predávali dobročinný vianočný punč!

Pri dobrom punči a slove aj s pani predsedníčkou ŽSK Erikou Jurinovou sme spolu pomohli rodinám, ktoré práve neprežívajú dobré časy a to vyzbieranou čiastkou 1 223,74 EUR!

Ďakujeme všetkým, ktorí ste navštívili náš vianočný stánok. Vďaka vašej podpore budeme môcť v roku 2024 pomôcť viacerým rodinám v krízových situáciách.

Veľká vďaka patrí Mestu Žilina za bezplatný prenájom vianočného stánku. Chceme tiež vyjadriť vďaku pani predsedníčke ŽSK Erike Jurinovej a všetkým dobrovoľníčkam, ktoré sa podieľali na predaji: poslankyni ŽSK Karin Holešovej, Gabike Podolanovej, Majke Mojžišovej, Zuzke Šugárovej a Ivanke. Vaša podpora viedla k úspechu tejto skvelej iniciatívy.

Už sa tešíme na stretnutie s vami počas Vianočných trhov 2024. Ďakujeme vám za vašu štedrosť a spoluprácu pri dobrej veci! 🌟🎄

Na Mariánskom námestí v Žiline sme 16. a 17. 12. predávali dobročinný vianočný punč!

Pri dobrom punči a slove aj s pani predsedníčkou ŽSK Erikou Jurinovou sme spolu pomohli rodinám, ktoré práve neprežívajú dobré časy a to vyzbieranou čiastkou 1 223,74 EUR!

Ďakujeme všetkým, ktorí ste navštívili náš vianočný stánok. Vďaka vašej podpore budeme môcť v roku 2024 pomôcť viacerým rodinám v krízových situáciách.

Veľká vďaka patrí Mestu Žilina za bezplatný prenájom vianočného stánku. Chceme tiež vyjadriť vďaku pani predsedníčke ŽSK Erike Jurinovej a všetkým dobrovoľníčkam, ktoré sa podieľali na predaji: poslankyni ŽSK Karin Holešovej, Gabike Podolanovej, Majke Mojžišovej, Zuzke Šugárovej a Ivanke. Vaša podpora viedla k úspechu tejto skvelej iniciatívy.

Už sa tešíme na stretnutie s vami počas Vianočných trhov 2024. Ďakujeme vám za vašu štedrosť a spoluprácu pri dobrej veci! 🌟🎄

Intenzívna rehabilitácia pre mladého Alexa v Adventnom kalendári od Nadácii Kia Slovakia!

S veľkou radosťou oznamujeme, že žiadosť pre nášho mladého Alexa bola vybraná v rámci projektu Adventného kalendára Nadácie Kia Slovakia a to 21.12.2023! Tešíme sa, že sme v adventnom čase mohli potešiť Alexa a jeho rodinu. Grant z Adventného kalendára bude pre Alexa veľkým krokom vpred,

Niečo sladké, niečo slané, niečo teplé: Balíčky pre rodiny veľmi potešili.

Zamestnanci Úradu Žilinského samosprávneho kraja sa s radosťou angažovali v dobrovoľníckom projekte "vianočné balíčky pre rodiny v núdzi" s cieľom priniesť úľavu a hrejivé chvíle tým rodinám, ktoré  to v týchto časoch potrebujú. "Niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkkučké, niečo voňavé, niečo užitočné, niečo

Go to Top