Výročné správy, dokumenty, zmluvy

Od 1.4. 2022 Zmluvy Nadácie ŽSK zverejňujeme v Centrálnom registre zmlúv – crz.gov.sk.

Nadáciu ŽSK nájdete ako „objednávateľa“ alebo „dodávateľa“ pod jej názvom alebo IČO:51 844 508


ĎALŠIE DOKUMENTY A DOKLADY