nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Potrebujem pomoc2024-04-29T15:39:52+02:00

bude zasa lepšie

Pomôžeme Vám nájsť stratenú rovnováhu.

Akú pomoc potrebujem?

sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo

V centre Rodinného centra pomoci pracuje sociálny pracovník, ktorý Vám poradí alebo Vás odporučí na iného odborníka.

Príďte nás navštíviť alebo zavolajte na +421 948 911 223.

Ako si bezpečne požičať peniaze – video

Poradíme Vám – video o našom poradenstve

svojpomocné skupiny

Svojpomocné skupiny

Priestory Nadácie sú zdieľané so sociálnym podnikom LABORE a je v nich cukráreň Žilinské radosti, ktorá zamestnáva zdravotne znevýhodnených ľudí.

Stretáva sa tu verejnosť, klienti Nadácie a Rodinného centra, a aj tematické a svojpomocné skupiny.

Pozývame aj Vás! Príďte nás navštíviť alebo zavolajte na +421 948 368 342.

finančná pomoc

Finančná pomoc

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny svojimi zdrojmi, získanými z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja a od darcov, poskytuje za transparentných podmienok finančné dary jednotlivcom a rodinám v krízových životných situáciach po podaní žiadosti.

Pre viac informácií, pokračujte v čítaní nižšie. ↓

 

BUDE ZASE LEPŠIE

Pomôžeme Vám nájsť stratenú rovnováhu.

Akú pomoc potrebujem?

SOCIÁLNE PORADENSTVO

V centre Rodinného centra pomoci pracuje sociálny pracovník, ktorý Vám poradí alebo Vás odporučí na iného odborníka.

Príďte nás navštíviť alebo zavolajte na +421 948 911 223.

Ako si bezpečne požičať peniaze – video

Poradíme Vám – video o našom poradenstve

SVOJPOMOCNÉ SKUPINY

Priestory Nadácie sú zdieľané so sociálnym podnikom LABORE a je v nich cukráreň Žilinské radosti, ktorá zamestnáva zdravotne znevýhodnených ľudí.

Stretáva sa tu verejnosť, klienti Nadácie a Rodinného centra, a aj tematické a svojpomocné skupiny –supervízori a anonymní alkoholici.

Pozývame aj Vás! Príďte nás navštíviť alebo zavolajte na +421 948 368 342.

FINANČNÁ POMOC

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny svojimi zdrojmi, získanými z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja a od darcov, poskytuje za transparentných podmienok finančné dary jednotlivcom a rodinám v krízových životných situáciach.

Pre viac informácií, pokračujte v čítaní nižšie. ↓

Môžem dostať finančnú pomoc v núdzi?

ÁNO,

ak som zo Žilinského kraja a som v jednej z nasledujúcich situácií:

☛ v krízovej životnej situácii v dôsledku živelnej pohromy, smrti živiteľa rodiny,
závažného a náhleho ochorenia alebo inej tragickej životnej udalosti

v dlhodobej pracovnej neschopnosti alebo dlhodobo zdravotne znevýhodnení

v ťažkej sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi

☛   s talentovanými deťmi, ktorým nemôžem financovať záujmové, jazykové, či športové krúžky

Čo mám urobiť, aby som finančnú pomoc v núdzi dostal/a?

Najčastejšie otázky k prideleniu finančnej pomoci v núdzi:

AKTUALITY

Stretnite sa s nami na Dni rodiny 19.5.2024. Hry pre deti a informácie pre vás sú samozrejmosťou.

Srdečne vás pozývame na Deň rodiny 19.5.2024 do Amfiteátru v Námestove. Bude to najväčšia krajská udalosť venovaná rodinám v tomto období. Všetci si užijeme veľa zábavy, vzájomného spoznania sa a prepojenia! Hudba, tanec, jedlo a hry sú samozrejmosťou. V našom stánku Nadácie ŽSK pre podporu rodiny vám radi poskytneme aj

Intenzívna rehabilitácia pre mladého Alexa v Adventnom kalendári od Nadácii Kia Slovakia!

S veľkou radosťou oznamujeme, že žiadosť pre nášho mladého Alexa bola vybraná v rámci projektu Adventného kalendára Nadácie Kia Slovakia a to 21.12.2023! Tešíme sa, že sme v adventnom čase mohli potešiť Alexa a jeho rodinu. Grant z Adventného kalendára bude pre Alexa veľkým krokom vpred, pomôže mu s financovaním

Go to Top