nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Potrebujem pomoc2023-11-09T15:27:30+01:00
Bude zase lepšie

Pomôžeme Vám nájsť stratenú rovnováhu.

Akú pomoc potrebujem?

sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo

V centre Rodinného centra pomoci pracuje sociálny pracovník, ktorý Vám poradí alebo Vás odporučí na iného odborníka.

Príďte nás navštíviť alebo zavolajte na +421 948 911 223.

Ako si bezpečne požičať peniaze – video

Poradíme Vám – video o našom poradenstve

svojpomocné skupiny

Svojpomocné skupiny

Priestory Nadácie sú zdieľané so sociálnym podnikom LABORE a je v nich cukráreň Žilinské radosti, ktorá zamestnáva zdravotne znevýhodnených ľudí.

Stretáva sa tu verejnosť, klienti Nadácie a Rodinného centra, a aj tematické a svojpomocné skupiny.

Pozývame aj Vás! Príďte nás navštíviť alebo zavolajte na +421 948 368 342.

finančná pomoc

Finančná pomoc

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny svojimi zdrojmi, získanými z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja a od darcov, poskytuje za transparentných podmienok finančné dary jednotlivcom a rodinám v krízových životných situáciach po podaní žiadosti.

Pre viac informácií, pokračujte v čítaní nižšie. ↓

 

BUDE ZASE LEPŠIE

Pomôžeme Vám nájsť stratenú rovnováhu.

Akú pomoc potrebujem?

SOCIÁLNE PORADENSTVO

V centre Rodinného centra pomoci pracuje sociálny pracovník, ktorý Vám poradí alebo Vás odporučí na iného odborníka.

Príďte nás navštíviť alebo zavolajte na +421 948 911 223.

Ako si bezpečne požičať peniaze – video

Poradíme Vám – video o našom poradenstve

SVOJPOMOCNÉ SKUPINY

Priestory Nadácie sú zdieľané so sociálnym podnikom LABORE a je v nich cukráreň Žilinské radosti, ktorá zamestnáva zdravotne znevýhodnených ľudí.

Stretáva sa tu verejnosť, klienti Nadácie a Rodinného centra, a aj tematické a svojpomocné skupiny –supervízori a anonymní alkoholici.

Pozývame aj Vás! Príďte nás navštíviť alebo zavolajte na +421 948 368 342.

FINANČNÁ POMOC

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny svojimi zdrojmi, získanými z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja a od darcov, poskytuje za transparentných podmienok finančné dary jednotlivcom a rodinám v krízových životných situáciach.

Pre viac informácií, pokračujte v čítaní nižšie. ↓

Môžem dostať finančnú pomoc v núdzi?

ÁNO,

ak som zo Žilinského kraja a som v jednej z nasledujúcich situácií:

☛ v krízovej životnej situácii v dôsledku živelnej pohromy, smrti živiteľa rodiny,
závažného a náhleho ochorenia alebo inej tragickej životnej udalosti

v dlhodobej pracovnej neschopnosti alebo dlhodobo zdravotne znevýhodnení

v ťažkej sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi

☛   s talentovanými deťmi, ktorým nemôžem financovať záujmové, jazykové, či športové krúžky

Čo mám urobiť, aby som finančnú pomoc v núdzi dostal/a?

Najčastejšie otázky k prideleniu finančnej pomoci v núdzi:

Môžem dostať pomoc z Nadácie ŽSK aj keď nie som zo Žilinského kraja?2023-10-09T12:58:09+02:00

Nie. Finančná pomoc v núdzi od Nadácie ŽSK pre podporu rodiny je viazaná na obyvateľov Žilinského samosprávneho kraja. V prípade, že ste z iného kraja a potrebujete pomoc, skúste osloviť svoj kraj.

Koho sa týka finančná pomoc od Nadácie Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny?2023-10-09T18:42:02+02:00

Nadácia poskytuje za transparentných podmienok finančné dary jednotlivcom a rodinám zo Žilinského samosprávneho kraja, a to:
jednotlivcom a rodinám, ktoré sa v dôsledku živelnej pohromy, smrti živiteľa rodiny, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej životnej udalosti náhle ocitli

  • v krízovej životnej situácii
  • jednotlivcom a rodinám v ťažkej sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi
  • jednotlivcom a rodinám, kde živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť, je fyzicky alebo psychicky znevýhodnený
  • talentovaným deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Na finančnú podporu nie je právny nárok.

Pri Nadácii však funguje aj Rodinné centrum pomoci s pracovníkom sociálnych vecí ŽSK, ktorý poradí s ďalšími krokmi.

Kto NEMÁ nárok na finančnú pomoc?2023-10-07T12:02:17+02:00

Z finančnej podpory sú vylúčené tieto žiadosti:

1. Podpora rehabilitačných a liečebných pobytov
2. Preplácanie zdravotných pomôcok a rehabilitačných pomôcok
3. Úhrada liekov a výživových doplnkov nepreplácaných zdravotnými poisťovňami

Na finančnú podporu nie je právny nárok.

Ak som dlhodobo nezamestnaný/á, mám nárok na finančnú pomoc?2023-09-19T11:01:35+02:00

Dlhodobo nepriaznivá sociálna situácia nie je sama osebe dôvodom k priznaniu predmetnej dotácie.

V prípade dlhodobo nepriaznivej sociálne situácie je potrebné, aby si žiadatelia prioritne uplatnili dostupnú (nárokovateľnú) pomoc na príslušných Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny SR – dávky a príspevky v hmotnej núdzi, náhradné výživné, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, príp. peňažný príspevok na opatrovanie a ď.

V neposlednom rade je tiež potrebné povzbudiť žiadateľov – rodičov detí, aby požiadali o pomoc aj svoje deti. Podľa § 66 Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. je určená
aj vyživovacia povinnosť detí voči rodičom – „deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.“

Na finančnú podporu nie je právny nárok.

Ak si neviete poradiť, ozvite sa nám na nadacia@zilinskazupa.sk alebo na +421 948 911 223 a my vás budeme vo Vašej situácii čo najlepšie sprevádzať.

Môžem dostať finančnú podporu na úhradu liekov nepreplácaných poisťovňou?2023-09-19T11:01:44+02:00

Nie, nemôžete. Z finančnej podpory sú vylúčené žiadosti na úhradu liekov a výživových doplnkov nepreplácaných zdravotnými poisťovňami.

Môžem dostať finančnú pomoc na preplatenie zdravotných a rehabilitačných pomôcok?2023-09-19T11:01:52+02:00

Nie, nemôžete. Z finančnej podpory sú vylúčené žiadosti na preplácanie zdravotných pomôcok a rehabilitačných pomôcok.

Čo sa deje so žiadosťou, keď ju odošlem do Nadácie a kedy budem vedieť odpoveď?2023-10-09T18:42:42+02:00

1. Vaša žiadosť sa ocitne u nás v e-maile alebo na našom stole.

2. Prebieha rozhodovanie o udelení finančnej pomoci. Rozhodovanie o udelení finančnej pomoci sa realizuje na základe skúmania sociálnej a zdravotnej situácie
žiadateľa, vychádza sa z údajov v popise žiadosti, prípadne z pripojenej alebo vyžiadanej dokumentácie a od uvedených kontaktných osôb. Kontrola situácie
žiadateľa prebieha aj komunikáciou s osobami, ktoré žiadateľ uviedol ako kontaktné osoby.

3. V ďalšej fáze práce so žiadateľmi sa zisťujú detaily a potrebné chýbajúce informácie. Podmienkou udelenia finančného daru je zdokladovanie jeho využitia, preto so žiadateľom komunikujeme o využití daru.

4. Nasleduje odsúhlasenie /neodsúhlasenie žiadosti.

5. Po odsúhlasení finančného daru bude vystavená darovacia zmluva, ktorá sa spolu s listom o schválení finančného daru zasiela poštou alebo emailom na adresu
žiadateľa.

6. Po podpise oboch strán nadácia zasiela na účet žiadateľa finančný dar.

Môžem o finančnú podporu žiadať opakovane?2023-09-19T11:02:09+02:00

Opakovaná pomoc môže byť poskytnutá v nasledujúcom roku po odsúhlasení prvej finančnej pomoci pre rodičov s deťmi, ak vznikla:

–  nová situácia – objavil sa iný zdravotný problém, choroba člena rodiny, alebo strata zamestnania, alebo iné závažné sociálne situácie
–  žiadosť pochádza od neúplnej rodiny /jednorodičovská/
–  v rodine je potrebná starostlivosť o minimálne dve osoby (dieťa, rodič, ktoré si vyžadujú celodennú opateru)
–  mimoriadna nečakaná situácia – prírodná katastrofa, požiar

Poskytnutá opakovaná pomoc nemôže byť použitá na rovnaké potreby ako predchádzajúca pomoc.

Na finančnú podporu nie je právny nárok

AKTUALITY

Pozývame Vás na novú výstava FAUNA A FLÓRA A ICH SYMBOLIKA V NÁS, ktorá sa začína od utorka 6. februára 2024. Ide v poradí už o tretiu výstavu, ktorú organizujeme v Nadácii ŽSK pre podporu rodiny v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline. Tentokrát bude mini expozícia venovaná obrazom Lenky Bučkovej, členky klubu neprofesionálnych

Občasník ZA KRAJ s nami oslávil pätročnicu a zaujímal sa o naše plány

Posledné číslo žilinského občasníka ZA KRAJ  zdieľalo aj príbeh našej Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. Článok na 9. strane občasníka ZA KRAJ zdôrazňuje, že pomoc poskytovaná Nadáciou je nielen adresná, odborná, ale častokrát znamená pre danú rodinu aj lepší začiatok alebo uľahčenie trápenia. Zazneli slová vďaky od jednej rodiny, ktorá

Go to Top