nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

5 rokov podpory pre rodiny Žilinského kraja

Bolo to pred 5 rokmi, 25. júla 2018, kedy sme boli ako Nadácia ŽSK pre podporu rodiny zaregistrovaní na Ministerstve vnútra SR. Nadácia vznikla so silným záväzkom pomáhať jednotlivcom a rodinám v ťažkých časoch. Naším cieľom je poskytovať podporu tým, ktorí čelia sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi, ako aj tým, ktorí trpia dôsledkami živelnej pohromy, vážneho ochorenia alebo tragédie v rodine, ohrozujúcich ich životné prostredie.

5 rokov Nadácie ŽSK

410 rodín a jednotlivcov dostalo od nás podanú ruku

Za 5 rokov – od nášho vzniku do konca júna 2023 – sme pomohli 410 rodinám a jednotlivcom z každého regiónu Žilinského kraja. Priemerná finančná podpora, ktorú sme im poskytli, sa pohybuje okolo 500 eur. Tieto finančné prostriedky pochádzajú z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja a charitatívnej reklamy spoločnosti Respect Slovakia s. r. o.. Taktiež sme mohli pomôcť väčšiemu počtu rodín vďaka podpore spoločnosti Dolkam Šuja.

Nadácia neposkytuje iba finančnú pomoc, ale aj hmotnú pomoc. V roku 2022 sme pomohli približne 110 rodinám, čo predstavuje hodnotu vecí vo výške približne 3 400 €.

Pomáhame nielen finančnou pomocou, ale aj poradenstvom v rôznych situáciach

Nadácia úzko spolupracuje s Rodinným centrom pomoci, dvoma nástrojmi komplexnej pomoci jednotlivcom a rodinám, ktoré zriadil Žilinský samosprávny kraj. Počet odborných poradenstiev, ktoré sme poskytli za obdobie 5 rokov, dosiahol číslo 1140. Rodinné centrum pomoci je členom celoslovenskej Siete pomoci, vzniknutej ako výstup celoslovenského projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Nadácia a Rodinné centrum sú tiež súčasťou Regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov na úrovni Žilinského kraja.

Na jednom mieste sa mieša to sladké zo života s tým trpkejším

V priestoroch Nadácie, ktoré zdieľame aj so sociálnym podnikom LABORE, prevádzkujeme cukráreň Žilinské radosti. Táto cukráreň nie je iba miestom pre širokú verejnosť, ale aj miestom, kde sa stretávajú klienti Nadácie a Rodinného centra, ako aj rôzne tematické a svojpomocné skupiny.

Spolupracujeme tiež s Krajským kultúrnym strediskom a preto priestor využívame na vystavovanie obrazov mladých začínajúcich umelcov. V súčasnosti môžete vidieť obrazy talentovanej Andrejky Hellovej. Každoročne sa zapájame do spoluorganizácie Dňa rodiny v areáli Budatínskeho zámku a tiež do Týždňa dobrovoľníctva.

Pripravujeme lepšie informácie pre ľudí Žilinského kraja

Našich 5 rokov existencie a pomoci nás motivujú k ďalším plánom. Obnovili sme nové logo Nadácie, ktoré esteticky odráža prepojenosť Žilinského kraja, Nadácie a priateľstva voči rodinám.

logo Nadácie ŽSK pre podporu rodiny

Plánujeme zvýšiť a udržať finančné zdroje na podporu verejnoprospešného účelu nadácie prostredníctvom verejných zbierok, benefičných aktivít a zapojením viac firiem a podnikateľov do charitatívnej reklamy.

Chceme sa zamerať na lepšiu informovanosť o našich aktivitách prostredníctvom vynovenej webovej stránky Nadácie a rozšírením využitia sociálnych sietí.

Aby sme si boli skutočne bližšie, musíme zblížiť generácie

Odborne sa chceme venovať téme medzigeneračnej solidarity v rodinách a scitlivovať našu spoločnosť v otázkach vzťahov medzi generáciami. Týmito aktivitami chceme dosiahnuť pozitívnu prezentáciu Žilinského samosprávneho kraja ako miesta priateľského rodinám.Ďeň rodiny v Nadácii ŽSK

Spoločne môžeme meniť životy a posilňovať našu komunitu

Pri tejto oslave 5. výročia, chceme vyjadriť veľkú vďaku všetkým darcom, firmám, jednotlivcom, ktorí nám pomáhajú pomáhať.

Naša vďaka patrí aj všetkým anonymným darcom, ktorí nadácii poskytli príspevky z 2% z daní, vo verejných zbierkach a taktiež prostredníctvom materiálnej a potravinovej pomoci.

Ďakujeme, že ste s nami na tejto ceste solidarity a pomoci rodinám v núdzi. V budúcnosti sa tešíme na nové projekty a nové možnosti, ako pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Bolo to pred 5 rokmi, 25. júla 2018, kedy sme boli ako Nadácia ŽSK pre podporu rodiny zaregistrovaní na Ministerstve vnútra SR. Nadácia vznikla so silným záväzkom pomáhať jednotlivcom a rodinám v ťažkých časoch. Naším cieľom je poskytovať podporu tým, ktorí čelia sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi, ako aj tým, ktorí trpia dôsledkami živelnej pohromy, vážneho ochorenia alebo tragédie v rodine, ohrozujúcich ich životné prostredie.

5 rokov Nadácie ŽSK

410 rodín a jednotlivcov dostalo od nás podanú ruku

Za 5 rokov – od nášho vzniku do konca júna 2023 – sme pomohli 410 rodinám a jednotlivcom z každého regiónu Žilinského kraja. Priemerná finančná podpora, ktorú sme im poskytli, sa pohybuje okolo 500 eur. Tieto finančné prostriedky pochádzajú z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja a charitatívnej reklamy spoločnosti Respect Slovakia s. r. o.. Taktiež sme mohli pomôcť väčšiemu počtu rodín vďaka podpore spoločnosti Dolkam Šuja.

Nadácia neposkytuje iba finančnú pomoc, ale aj hmotnú pomoc. V roku 2022 sme pomohli približne 110 rodinám, čo predstavuje hodnotu vecí vo výške približne 3 400 €.

Pomáhame nielen finančnou pomocou, ale aj poradenstvom v rôznych situáciach

Nadácia úzko spolupracuje s Rodinným centrom pomoci, dvoma nástrojmi komplexnej pomoci jednotlivcom a rodinám, ktoré zriadil Žilinský samosprávny kraj. Počet odborných poradenstiev, ktoré sme poskytli za obdobie 5 rokov, dosiahol číslo 1140. Rodinné centrum pomoci je členom celoslovenskej Siete pomoci, vzniknutej ako výstup celoslovenského projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Nadácia a Rodinné centrum sú tiež súčasťou Regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov na úrovni Žilinského kraja.

Na jednom mieste sa mieša to sladké zo života s tým trpkejším

V priestoroch Nadácie, ktoré zdieľame aj so sociálnym podnikom LABORE, prevádzkujeme cukráreň Žilinské radosti. Táto cukráreň nie je iba miestom pre širokú verejnosť, ale aj miestom, kde sa stretávajú klienti Nadácie a Rodinného centra, ako aj rôzne tematické a svojpomocné skupiny.

Spolupracujeme tiež s Krajským kultúrnym strediskom a preto priestor využívame na vystavovanie obrazov mladých začínajúcich umelcov. V súčasnosti môžete vidieť obrazy talentovanej Andrejky Hellovej. Každoročne sa zapájame do spoluorganizácie Dňa rodiny v areáli Budatínskeho zámku a tiež do Týždňa dobrovoľníctva.

Pripravujeme lepšie informácie pre ľudí Žilinského kraja

Našich 5 rokov existencie a pomoci nás motivujú k ďalším plánom. Obnovili sme nové logo Nadácie, ktoré esteticky odráža prepojenosť Žilinského kraja, Nadácie a priateľstva voči rodinám.

logo Nadácie ŽSK pre podporu rodiny

Plánujeme zvýšiť a udržať finančné zdroje na podporu verejnoprospešného účelu nadácie prostredníctvom verejných zbierok, benefičných aktivít a zapojením viac firiem a podnikateľov do charitatívnej reklamy.

Chceme sa zamerať na lepšiu informovanosť o našich aktivitách prostredníctvom vynovenej webovej stránky Nadácie a rozšírením využitia sociálnych sietí.

Aby sme si boli skutočne bližšie, musíme zblížiť generácie

Odborne sa chceme venovať téme medzigeneračnej solidarity v rodinách a scitlivovať našu spoločnosť v otázkach vzťahov medzi generáciami. Týmito aktivitami chceme dosiahnuť pozitívnu prezentáciu Žilinského samosprávneho kraja ako miesta priateľského rodinám.Ďeň rodiny v Nadácii ŽSK

Spoločne môžeme meniť životy a posilňovať našu komunitu

Pri tejto oslave 5. výročia, chceme vyjadriť veľkú vďaku všetkým darcom, firmám, jednotlivcom, ktorí nám pomáhajú pomáhať.

Naša vďaka patrí aj všetkým anonymným darcom, ktorí nadácii poskytli príspevky z 2% z daní, vo verejných zbierkach a taktiež prostredníctvom materiálnej a potravinovej pomoci.

Ďakujeme, že ste s nami na tejto ceste solidarity a pomoci rodinám v núdzi. V budúcnosti sa tešíme na nové projekty a nové možnosti, ako pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Stretnite sa s nami na Dni rodiny 19.5.2024. Hry pre deti a informácie pre vás sú samozrejmosťou.

Srdečne vás pozývame na Deň rodiny 19.5.2024 do Amfiteátru v Námestove. Bude to najväčšia krajská udalosť venovaná rodinám v tomto období. Všetci si užijeme veľa zábavy, vzájomného spoznania sa a prepojenia! Hudba, tanec, jedlo a hry sú samozrejmosťou. V našom stánku Nadácie ŽSK pre podporu rodiny

Intenzívna rehabilitácia pre mladého Alexa v Adventnom kalendári od Nadácii Kia Slovakia!

S veľkou radosťou oznamujeme, že žiadosť pre nášho mladého Alexa bola vybraná v rámci projektu Adventného kalendára Nadácie Kia Slovakia a to 21.12.2023! Tešíme sa, že sme v adventnom čase mohli potešiť Alexa a jeho rodinu. Grant z Adventného kalendára bude pre Alexa veľkým krokom vpred,

Go to Top