nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Občasník ZA KRAJ s nami oslávil pätročnicu a zaujímal sa o naše plány

Posledné číslo žilinského občasníka ZA KRAJ  zdieľalo aj príbeh našej Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. Článok na 9. strane občasníka ZA KRAJ zdôrazňuje, že pomoc poskytovaná Nadáciou je nielen adresná, odborná, ale častokrát znamená pre danú rodinu aj lepší začiatok alebo uľahčenie trápenia.

Zazneli slová vďaky od jednej rodiny, ktorá zažívala ťažkosti s ich synčekom hneď po narodení. Jeho život začal náročne a prognózy neboli optimistické, no Nadácia finančne podporila jeho maminku v jej neúnavnej oddanosti, a jej malý bojovník to nevzdáva.

Nadácia oslávila nedávno 5 rokov svojej existencie. Je to obdobie, v ktorom sme sa snažili budovať solidaritu a zlepšovať životy našich blízkych v kraji.

V nasledujúcich mesiacoch sa plánujeme dôkladnejšie venovať medzigeneračným vzťahom, čo sme zdieľali aj s občasníkom ZA KRAJ. Skúmania ukazujú, že mnohé rodinné problémy sú spojené s problematickými vzťahmi medzi generáciami a nedostatočnou komunikáciou. Odbor sociálnych vecí ŽSK už venuje pozornosť podobným analýzam, kde eviduje rastúci dopyt po umiestnení seniorov do sociálnych zariadení. Pracovníci týchto zariadení varujú pred zhoršovaním vzťahov a komunikácie medzi seniormi a ich príbuznými. V súvislosti s týmto problémom aktuálne hľadáme podporu pre náš projekt v rámci Fondu malých projektov cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko. Sme odhodlaní zdieľať skúsenosti s poľskými partnermi, ktorí sa rovnako zaoberajú touto problematikou.

Nezabúdame, že malá pomoc môže mať obrovský vplyv a preto ďakujeme aj my v Nadácii občasníku ZA KRAJ za záujem a milé slovo.

Posledné číslo žilinského občasníka ZA KRAJ  zdieľalo aj príbeh našej Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. Článok na 9. strane občasníka ZA KRAJ zdôrazňuje, že pomoc poskytovaná Nadáciou je nielen adresná, odborná, ale častokrát znamená pre danú rodinu aj lepší začiatok alebo uľahčenie trápenia.

Zazneli slová vďaky od jednej rodiny, ktorá zažívala ťažkosti s ich synčekom hneď po narodení. Jeho život začal náročne a prognózy neboli optimistické, no Nadácia finančne podporila jeho maminku v jej neúnavnej oddanosti, a jej malý bojovník to nevzdáva.

Nadácia oslávila nedávno 5 rokov svojej existencie. Je to obdobie, v ktorom sme sa snažili budovať solidaritu a zlepšovať životy našich blízkych v kraji.

V nasledujúcich mesiacoch sa plánujeme dôkladnejšie venovať medzigeneračným vzťahom, čo sme zdieľali aj s občasníkom ZA KRAJ. Skúmania ukazujú, že mnohé rodinné problémy sú spojené s problematickými vzťahmi medzi generáciami a nedostatočnou komunikáciou. Odbor sociálnych vecí ŽSK už venuje pozornosť podobným analýzam, kde eviduje rastúci dopyt po umiestnení seniorov do sociálnych zariadení. Pracovníci týchto zariadení varujú pred zhoršovaním vzťahov a komunikácie medzi seniormi a ich príbuznými. V súvislosti s týmto problémom aktuálne hľadáme podporu pre náš projekt v rámci Fondu malých projektov cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko. Sme odhodlaní zdieľať skúsenosti s poľskými partnermi, ktorí sa rovnako zaoberajú touto problematikou.

Nezabúdame, že malá pomoc môže mať obrovský vplyv a preto ďakujeme aj my v Nadácii občasníku ZA KRAJ za záujem a milé slovo.

Dobrovoľníci v jednom týždni venovali Slovensku 16 646 hodín, z toho 20 hodín vzniklo v našej Nadácii ŽSK

Týždeň dobrovoľníctva 2024 priniesol skvelé výsledky: 5 578 zapojených ľudí venovalo neuveriteľných 16 646 hodín svojho času. Medzi týmito dobrovoľníkmi sa nachádzali aj naše tri úžasné dobrovoľníčky, ktoré venovali nadácii 20 hodín svojho voľného času. Ich úsilie nám pomohlo pripraviť miestnosť aj vonkajší priestor pred vchodom

Stretnite sa s nami na Dni rodiny 19.5.2024. Hry pre deti a informácie pre vás sú samozrejmosťou.

Srdečne vás pozývame na Deň rodiny 19.5.2024 do Amfiteátru v Námestove. Bude to najväčšia krajská udalosť venovaná rodinám v tomto období. Všetci si užijeme veľa zábavy, vzájomného spoznania sa a prepojenia! Hudba, tanec, jedlo a hry sú samozrejmosťou. V našom stánku Nadácie ŽSK pre podporu rodiny

Go to Top