nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Výťažok z predaja nášho vianočného punču dosiahol úžasných 1 223,74 EUR!

Na Mariánskom námestí v Žiline sme 16. a 17. 12. predávali dobročinný vianočný punč!

Pri dobrom punči a slove aj s pani predsedníčkou ŽSK Erikou Jurinovou sme spolu pomohli rodinám, ktoré práve neprežívajú dobré časy a to vyzbieranou čiastkou 1 223,74 EUR!

Ďakujeme všetkým, ktorí ste navštívili náš vianočný stánok. Vďaka vašej podpore budeme môcť v roku 2024 pomôcť viacerým rodinám v krízových situáciách.

Veľká vďaka patrí Mestu Žilina za bezplatný prenájom vianočného stánku. Chceme tiež vyjadriť vďaku pani predsedníčke ŽSK Erike Jurinovej a všetkým dobrovoľníčkam, ktoré sa podieľali na predaji: poslankyni ŽSK Karin Holešovej, Gabike Podolanovej, Majke Mojžišovej, Zuzke Šugárovej a Ivanke. Vaša podpora viedla k úspechu tejto skvelej iniciatívy.

Už sa tešíme na stretnutie s vami počas Vianočných trhov 2024. Ďakujeme vám za vašu štedrosť a spoluprácu pri dobrej veci! 🌟🎄

Na Mariánskom námestí v Žiline sme 16. a 17. 12. predávali dobročinný vianočný punč!

Pri dobrom punči a slove aj s pani predsedníčkou ŽSK Erikou Jurinovou sme spolu pomohli rodinám, ktoré práve neprežívajú dobré časy a to vyzbieranou čiastkou 1 223,74 EUR!

Ďakujeme všetkým, ktorí ste navštívili náš vianočný stánok. Vďaka vašej podpore budeme môcť v roku 2024 pomôcť viacerým rodinám v krízových situáciách.

Veľká vďaka patrí Mestu Žilina za bezplatný prenájom vianočného stánku. Chceme tiež vyjadriť vďaku pani predsedníčke ŽSK Erike Jurinovej a všetkým dobrovoľníčkam, ktoré sa podieľali na predaji: poslankyni ŽSK Karin Holešovej, Gabike Podolanovej, Majke Mojžišovej, Zuzke Šugárovej a Ivanke. Vaša podpora viedla k úspechu tejto skvelej iniciatívy.

Už sa tešíme na stretnutie s vami počas Vianočných trhov 2024. Ďakujeme vám za vašu štedrosť a spoluprácu pri dobrej veci! 🌟🎄

Občasník ZA KRAJ s nami oslávil pätročnicu a zaujímal sa o naše plány

Posledné číslo žilinského občasníka ZA KRAJ  zdieľalo aj príbeh našej Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. Článok na 9. strane občasníka ZA KRAJ zdôrazňuje, že pomoc poskytovaná Nadáciou je nielen adresná, odborná, ale častokrát znamená pre danú rodinu aj lepší začiatok alebo uľahčenie trápenia. Zazneli slová vďaky

Go to Top