nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Ak som dlhodobo nezamestnaný/á, mám nárok na finančnú pomoc?

Dlhodobo nepriaznivá sociálna situácia nie je sama osebe dôvodom k priznaniu predmetnej dotácie.

V prípade dlhodobo nepriaznivej sociálne situácie je potrebné, aby si žiadatelia prioritne uplatnili dostupnú (nárokovateľnú) pomoc na príslušných Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny SR – dávky a príspevky v hmotnej núdzi, náhradné výživné, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, príp. peňažný príspevok na opatrovanie a ď.

V neposlednom rade je tiež potrebné povzbudiť žiadateľov – rodičov detí, aby požiadali o pomoc aj svoje deti. Podľa § 66 Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. je určená
aj vyživovacia povinnosť detí voči rodičom – „deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.“

Na finančnú podporu nie je právny nárok.

Ak si neviete poradiť, ozvite sa nám na nadacia@zilinskazupa.sk alebo na +421 948 911 223 a my vás budeme vo Vašej situácii čo najlepšie sprevádzať.

Dlhodobo nepriaznivá sociálna situácia nie je sama osebe dôvodom k priznaniu predmetnej dotácie.

V prípade dlhodobo nepriaznivej sociálne situácie je potrebné, aby si žiadatelia prioritne uplatnili dostupnú (nárokovateľnú) pomoc na príslušných Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny SR – dávky a príspevky v hmotnej núdzi, náhradné výživné, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, príp. peňažný príspevok na opatrovanie a ď.

V neposlednom rade je tiež potrebné povzbudiť žiadateľov – rodičov detí, aby požiadali o pomoc aj svoje deti. Podľa § 66 Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. je určená
aj vyživovacia povinnosť detí voči rodičom – „deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.“

Na finančnú podporu nie je právny nárok.

Ak si neviete poradiť, ozvite sa nám na nadacia@zilinskazupa.sk alebo na +421 948 911 223 a my vás budeme vo Vašej situácii čo najlepšie sprevádzať.

Občasník ZA KRAJ s nami oslávil pätročnicu a zaujímal sa o naše plány

Posledné číslo žilinského občasníka ZA KRAJ  zdieľalo aj príbeh našej Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. Článok na 9. strane občasníka ZA KRAJ zdôrazňuje, že pomoc poskytovaná Nadáciou je nielen adresná, odborná, ale častokrát znamená pre danú rodinu aj lepší začiatok alebo uľahčenie trápenia. Zazneli slová vďaky

Go to Top