nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Ak som dlhodobo nezamestnaný/á, mám nárok na finančnú pomoc?

Dlhodobo nepriaznivá sociálna situácia nie je sama osebe dôvodom k priznaniu predmetnej dotácie.

V prípade dlhodobo nepriaznivej sociálne situácie je potrebné, aby si žiadatelia prioritne uplatnili dostupnú (nárokovateľnú) pomoc na príslušných Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny SR – dávky a príspevky v hmotnej núdzi, náhradné výživné, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, príp. peňažný príspevok na opatrovanie a ď.

V neposlednom rade je tiež potrebné povzbudiť žiadateľov – rodičov detí, aby požiadali o pomoc aj svoje deti. Podľa § 66 Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. je určená
aj vyživovacia povinnosť detí voči rodičom – „deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.“

Na finančnú podporu nie je právny nárok.

Ak si neviete poradiť, ozvite sa nám na nadacia@zilinskazupa.sk alebo na +421 948 911 223 a my vás budeme vo Vašej situácii čo najlepšie sprevádzať.

Dlhodobo nepriaznivá sociálna situácia nie je sama osebe dôvodom k priznaniu predmetnej dotácie.

V prípade dlhodobo nepriaznivej sociálne situácie je potrebné, aby si žiadatelia prioritne uplatnili dostupnú (nárokovateľnú) pomoc na príslušných Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny SR – dávky a príspevky v hmotnej núdzi, náhradné výživné, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, príp. peňažný príspevok na opatrovanie a ď.

V neposlednom rade je tiež potrebné povzbudiť žiadateľov – rodičov detí, aby požiadali o pomoc aj svoje deti. Podľa § 66 Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. je určená
aj vyživovacia povinnosť detí voči rodičom – „deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.“

Na finančnú podporu nie je právny nárok.

Ak si neviete poradiť, ozvite sa nám na nadacia@zilinskazupa.sk alebo na +421 948 911 223 a my vás budeme vo Vašej situácii čo najlepšie sprevádzať.

Stretnite sa s nami na Dni rodiny 19.5.2024. Hry pre deti a informácie pre vás sú samozrejmosťou.

Srdečne vás pozývame na Deň rodiny 19.5.2024 do Amfiteátru v Námestove. Bude to najväčšia krajská udalosť venovaná rodinám v tomto období. Všetci si užijeme veľa zábavy, vzájomného spoznania sa a prepojenia! Hudba, tanec, jedlo a hry sú samozrejmosťou. V našom stánku Nadácie ŽSK pre podporu rodiny

Intenzívna rehabilitácia pre mladého Alexa v Adventnom kalendári od Nadácii Kia Slovakia!

S veľkou radosťou oznamujeme, že žiadosť pre nášho mladého Alexa bola vybraná v rámci projektu Adventného kalendára Nadácie Kia Slovakia a to 21.12.2023! Tešíme sa, že sme v adventnom čase mohli potešiť Alexa a jeho rodinu. Grant z Adventného kalendára bude pre Alexa veľkým krokom vpred,

Go to Top