nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Môžem Nadácii a žilinským rodinám prispieť jednorazovo?

Áno! Každá pomoc sa počíta. :)

Peňažný príspevok môžete poslať priamo z našej stránky týmto odkazom

alebo

z Vášho internetbankingu na osobitný účet zbierky – IBAN: SK05 0900 0000 0051 5416 9506. Nadácia ŽSK pre podporu rodiny má totiž Ministerstvom vnútra SR zaregistrovanú verejnú zbierku pod číslom 000-2023-035933, ktorej výnos bude použitý na splnenie verejnoprospešného účelu nadácie.

Áno! Každá pomoc sa počíta. :)

Peňažný príspevok môžete poslať priamo z našej stránky týmto odkazom

alebo

z Vášho internetbankingu na osobitný účet zbierky – IBAN: SK05 0900 0000 0051 5416 9506. Nadácia ŽSK pre podporu rodiny má totiž Ministerstvom vnútra SR zaregistrovanú verejnú zbierku pod číslom 000-2023-035933, ktorej výnos bude použitý na splnenie verejnoprospešného účelu nadácie.

Občasník ZA KRAJ s nami oslávil pätročnicu a zaujímal sa o naše plány

Posledné číslo žilinského občasníka ZA KRAJ  zdieľalo aj príbeh našej Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. Článok na 9. strane občasníka ZA KRAJ zdôrazňuje, že pomoc poskytovaná Nadáciou je nielen adresná, odborná, ale častokrát znamená pre danú rodinu aj lepší začiatok alebo uľahčenie trápenia. Zazneli slová vďaky

Go to Top