nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Môžem dostať pomoc z Nadácie ŽSK aj keď nie som zo Žilinského kraja?

Nie. Finančná pomoc v núdzi od Nadácie ŽSK pre podporu rodiny je viazaná na obyvateľov Žilinského samosprávneho kraja. V prípade, že ste z iného kraja a potrebujete pomoc, skúste osloviť svoj kraj.

Nie. Finančná pomoc v núdzi od Nadácie ŽSK pre podporu rodiny je viazaná na obyvateľov Žilinského samosprávneho kraja. V prípade, že ste z iného kraja a potrebujete pomoc, skúste osloviť svoj kraj.

Občasník ZA KRAJ s nami oslávil pätročnicu a zaujímal sa o naše plány

Posledné číslo žilinského občasníka ZA KRAJ  zdieľalo aj príbeh našej Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. Článok na 9. strane občasníka ZA KRAJ zdôrazňuje, že pomoc poskytovaná Nadáciou je nielen adresná, odborná, ale častokrát znamená pre danú rodinu aj lepší začiatok alebo uľahčenie trápenia. Zazneli slová vďaky

Go to Top