nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Môžeme sa stať každoročným partnerom nejakej akcie a mať logo viditeľné na tejto akcii?

Určite áno. Každá firma, ktorá nám pomáha pomáhať má logo zverejnené na našej webovej stránke – aj pri jednorázovom dare.

Pozrite sekciu “Kto Nadáciu podporuje” a tam nájdete firmy, ku ktorým sa ako naši podporovatelia môžete pridať.

Zároveň Vám ponúkame možnosť charitatívnej reklamy, ktorá je do sumy 20 000 EUR oslobodená od dane. Prioritou charitatívnej reklamy je pomoc s financovaním aktivít neziskových organizácií zo strany podnikateľov. Charitatívnu reklamu spolu zmluvne dohodneme – môže ísť o partnerstvo v kampani, uvedenie loga na našom webe či v našich budúcich osvetových materiáloch.

Pre viac informácii nás určite oslovte na nadaciazsk@zilinskazupa.sk.

Určite áno. Každá firma, ktorá nám pomáha pomáhať má logo zverejnené na našej webovej stránke – aj pri jednorázovom dare.

Pozrite sekciu “Kto Nadáciu podporuje” a tam nájdete firmy, ku ktorým sa ako naši podporovatelia môžete pridať.

Zároveň Vám ponúkame možnosť charitatívnej reklamy, ktorá je do sumy 20 000 EUR oslobodená od dane. Prioritou charitatívnej reklamy je pomoc s financovaním aktivít neziskových organizácií zo strany podnikateľov. Charitatívnu reklamu spolu zmluvne dohodneme – môže ísť o partnerstvo v kampani, uvedenie loga na našom webe či v našich budúcich osvetových materiáloch.

Pre viac informácii nás určite oslovte na nadaciazsk@zilinskazupa.sk.

Občasník ZA KRAJ s nami oslávil pätročnicu a zaujímal sa o naše plány

Posledné číslo žilinského občasníka ZA KRAJ  zdieľalo aj príbeh našej Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. Článok na 9. strane občasníka ZA KRAJ zdôrazňuje, že pomoc poskytovaná Nadáciou je nielen adresná, odborná, ale častokrát znamená pre danú rodinu aj lepší začiatok alebo uľahčenie trápenia. Zazneli slová vďaky

Go to Top