nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Môžem o finančnú pomoc žiadať opakovane?

Opakovaná finančná pomoc môže byť poskytnutá v nasledujúcom roku po odsúhlasení prvej finančnej pomoci pre rodičov s deťmi, ak vznikla:

–  nová situácia – objavil sa iný zdravotný problém, choroba člena rodiny, alebo strata zamestnania, alebo iné závažné sociálne situácie
–  žiadosť pochádza od neúplnej rodiny /jednorodičovská/
–  v rodine je potrebná starostlivosť o minimálne dve osoby (dieťa, rodič, ktoré si vyžadujú celodennú opateru)
–  mimoriadna nečakaná situácia – prírodná katastrofa, požiar

Poskytnutá opakovaná pomoc nemôže byť použitá na rovnaké potreby ako predchádzajúca pomoc.

Na finančnú podporu nie je právny nárok

Opakovaná finančná pomoc môže byť poskytnutá v nasledujúcom roku po odsúhlasení prvej finančnej pomoci pre rodičov s deťmi, ak vznikla:

–  nová situácia – objavil sa iný zdravotný problém, choroba člena rodiny, alebo strata zamestnania, alebo iné závažné sociálne situácie
–  žiadosť pochádza od neúplnej rodiny /jednorodičovská/
–  v rodine je potrebná starostlivosť o minimálne dve osoby (dieťa, rodič, ktoré si vyžadujú celodennú opateru)
–  mimoriadna nečakaná situácia – prírodná katastrofa, požiar

Poskytnutá opakovaná pomoc nemôže byť použitá na rovnaké potreby ako predchádzajúca pomoc.

Na finančnú podporu nie je právny nárok

Stretnite sa s nami na Dni rodiny 19.5.2024. Hry pre deti a informácie pre vás sú samozrejmosťou.

Srdečne vás pozývame na Deň rodiny 19.5.2024 do Amfiteátru v Námestove. Bude to najväčšia krajská udalosť venovaná rodinám v tomto období. Všetci si užijeme veľa zábavy, vzájomného spoznania sa a prepojenia! Hudba, tanec, jedlo a hry sú samozrejmosťou. V našom stánku Nadácie ŽSK pre podporu rodiny

Intenzívna rehabilitácia pre mladého Alexa v Adventnom kalendári od Nadácii Kia Slovakia!

S veľkou radosťou oznamujeme, že žiadosť pre nášho mladého Alexa bola vybraná v rámci projektu Adventného kalendára Nadácie Kia Slovakia a to 21.12.2023! Tešíme sa, že sme v adventnom čase mohli potešiť Alexa a jeho rodinu. Grant z Adventného kalendára bude pre Alexa veľkým krokom vpred,

Go to Top