nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Môžem o finančnú podporu žiadať opakovane?

Opakovaná pomoc môže byť poskytnutá v nasledujúcom roku po odsúhlasení prvej finančnej pomoci pre rodičov s deťmi, ak vznikla:

–  nová situácia – objavil sa iný zdravotný problém, choroba člena rodiny, alebo strata zamestnania, alebo iné závažné sociálne situácie
–  žiadosť pochádza od neúplnej rodiny /jednorodičovská/
–  v rodine je potrebná starostlivosť o minimálne dve osoby (dieťa, rodič, ktoré si vyžadujú celodennú opateru)
–  mimoriadna nečakaná situácia – prírodná katastrofa, požiar

Poskytnutá opakovaná pomoc nemôže byť použitá na rovnaké potreby ako predchádzajúca pomoc.

Na finančnú podporu nie je právny nárok

Opakovaná pomoc môže byť poskytnutá v nasledujúcom roku po odsúhlasení prvej finančnej pomoci pre rodičov s deťmi, ak vznikla:

–  nová situácia – objavil sa iný zdravotný problém, choroba člena rodiny, alebo strata zamestnania, alebo iné závažné sociálne situácie
–  žiadosť pochádza od neúplnej rodiny /jednorodičovská/
–  v rodine je potrebná starostlivosť o minimálne dve osoby (dieťa, rodič, ktoré si vyžadujú celodennú opateru)
–  mimoriadna nečakaná situácia – prírodná katastrofa, požiar

Poskytnutá opakovaná pomoc nemôže byť použitá na rovnaké potreby ako predchádzajúca pomoc.

Na finančnú podporu nie je právny nárok

Občasník ZA KRAJ s nami oslávil pätročnicu a zaujímal sa o naše plány

Posledné číslo žilinského občasníka ZA KRAJ  zdieľalo aj príbeh našej Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. Článok na 9. strane občasníka ZA KRAJ zdôrazňuje, že pomoc poskytovaná Nadáciou je nielen adresná, odborná, ale častokrát znamená pre danú rodinu aj lepší začiatok alebo uľahčenie trápenia. Zazneli slová vďaky

Go to Top