nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Môžem dostať finančnú pomoc na preplatenie zdravotných a rehabilitačných pomôcok?

Nie, nemôžete. Z finančnej podpory sú vylúčené žiadosti na preplácanie zdravotných pomôcok a rehabilitačných pomôcok.

Nie, nemôžete. Z finančnej podpory sú vylúčené žiadosti na preplácanie zdravotných pomôcok a rehabilitačných pomôcok.

Občasník ZA KRAJ s nami oslávil pätročnicu a zaujímal sa o naše plány

Posledné číslo žilinského občasníka ZA KRAJ  zdieľalo aj príbeh našej Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. Článok na 9. strane občasníka ZA KRAJ zdôrazňuje, že pomoc poskytovaná Nadáciou je nielen adresná, odborná, ale častokrát znamená pre danú rodinu aj lepší začiatok alebo uľahčenie trápenia. Zazneli slová vďaky

Go to Top