nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Ľudia Žilinského kraja

Ako pomôcť ľuďom zvládať záťaž problémových životných situácií, vytvoriť bezpečie a zdravé vzťahy v rodine a okolí?

Ako vlastne žijú mnohí ľudia v Žilinskom kraji? S čím zápasia osamelí starí ľudia, jednorodičovské rodiny s deťmi, osamelé matky s chorými deťmi, opustení ľudia bez práce, rodiny a zdravia?

Tieto a mnohé ďalšie otázky sprevádzajú príbehy, ktoré sa objavujú v žiadostiach o pomoc v Nadácii Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny a v Rodinnom centre pomoci. Sú to príbehy o krehkosti vzťahov, o rozbitom živote, sklamaní, bolesti, ale aj o súdržnosti a  nezdolnosti. V našom kraji je viacero organizácií s profesionálmi, ktorí spájajú sily a vytvárajú pomocnú záchytnú sieť, hľadajú zdroje v okolí rodín, o ktoré je možné sa oprieť. Odborníci z oblasti sociálnej pomoci, psychológie či práva hľadajú spoločne s rodinnými príslušníkmi vhodné postupy a spájajú ich s inštitúciami v kraji, ktoré by vedeli poskytnúť účinnú pomoc. Niekedy je ten príbeh zložitý, je to celoživotný údel, ktorý sa len ťažko dá zmeniť, vždy však stojí za to pokúsiť sa zlepšiť aspoň niektorú časť života.

Oveľa lepšiu šancu na zlepšenie situácie a nájdenie východiska majú tie rodiny a ľudia, ktorí nie sú sami a majú ochotu získať zručnosti, ktoré im umožňujú hľadať pomoc a pokúsiť sa  zmeniť nepriaznivé okolnosti. Tam kde existuje širšia rodina, susedská pomoc, pomoc širšej komunity, kde sú ľudia ochotní pomôcť druhým, má nádej na zmenu veľkú šancu. Rodinné centrum pomoci poskytuje služby bezplatne v rôznych miestach kraja, aby boli dostupné všetkým, ktorí ich potrebujú. Výborné skúsenosti prináša spolupráca viacerých zapojených formálnych aj neformálnych inštitúcií, pomoc odborníkov napríklad zo Slovenskej katolíckej charity, z občianskych združení, z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja alebo z obcí a miest. Niektoré príbehy sú priam ukážkou ako sa človek s pomocou okolia dokáže napokon postaviť na „vlastné nohy“, vziať život do vlastných rúk a zlepšiť napríklad bývanie, zamestnať sa, aby sa deti mohli vrátiť zo zariadenia domov k mame alebo začať postupne splácať dlh, ktorý možno ani nie je až taký veľký ale ohrozuje bývanie, prístup k energiám. Niekde sa podarí riešiť dlhoročné pokazené vzťahy partnerov aspoň tak, aby deti dostávali výživné alebo vybaviť invalidný dôchodok v chorobe či pomôcť pri zavedení elektriny do domu alebo bytu, pri zabezpečení základných potrebných vecí napríklad po požiari alebo inej katastrofe. Realita býva neuveriteľná, v našom okolí žijú ľudia, ktorí nemajú mnohé úplne základné veci potrebné pre normálny život.

Žilinský samosprávny kraj podporuje činnosť Rodinného centra a Nadácie sumou 20 000 Eur ročne, ale pre potreby rodín a ľudí je potrebná oveľa väčšia suma. Každý kto sa chce pripojiť k pomoci môže podporiť dobrú vec cez vyhlásenú verejnú zbierku

Na čísle účtu SK05 0900 0000 0051 5416 9506. Všetky vyzbierané financie budú použité pre potreby ľudí v ťažkých životných situáciách.

                                                       

Úvodná fotografia: www.pixabay.com

Ako pomôcť ľuďom zvládať záťaž problémových životných situácií, vytvoriť bezpečie a zdravé vzťahy v rodine a okolí?

Ako vlastne žijú mnohí ľudia v Žilinskom kraji? S čím zápasia osamelí starí ľudia, jednorodičovské rodiny s deťmi, osamelé matky s chorými deťmi, opustení ľudia bez práce, rodiny a zdravia?

Tieto a mnohé ďalšie otázky sprevádzajú príbehy, ktoré sa objavujú v žiadostiach o pomoc v Nadácii Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny a v Rodinnom centre pomoci. Sú to príbehy o krehkosti vzťahov, o rozbitom živote, sklamaní, bolesti, ale aj o súdržnosti a  nezdolnosti. V našom kraji je viacero organizácií s profesionálmi, ktorí spájajú sily a vytvárajú pomocnú záchytnú sieť, hľadajú zdroje v okolí rodín, o ktoré je možné sa oprieť. Odborníci z oblasti sociálnej pomoci, psychológie či práva hľadajú spoločne s rodinnými príslušníkmi vhodné postupy a spájajú ich s inštitúciami v kraji, ktoré by vedeli poskytnúť účinnú pomoc. Niekedy je ten príbeh zložitý, je to celoživotný údel, ktorý sa len ťažko dá zmeniť, vždy však stojí za to pokúsiť sa zlepšiť aspoň niektorú časť života.

Oveľa lepšiu šancu na zlepšenie situácie a nájdenie východiska majú tie rodiny a ľudia, ktorí nie sú sami a majú ochotu získať zručnosti, ktoré im umožňujú hľadať pomoc a pokúsiť sa  zmeniť nepriaznivé okolnosti. Tam kde existuje širšia rodina, susedská pomoc, pomoc širšej komunity, kde sú ľudia ochotní pomôcť druhým, má nádej na zmenu veľkú šancu. Rodinné centrum pomoci poskytuje služby bezplatne v rôznych miestach kraja, aby boli dostupné všetkým, ktorí ich potrebujú. Výborné skúsenosti prináša spolupráca viacerých zapojených formálnych aj neformálnych inštitúcií, pomoc odborníkov napríklad zo Slovenskej katolíckej charity, z občianskych združení, z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja alebo z obcí a miest. Niektoré príbehy sú priam ukážkou ako sa človek s pomocou okolia dokáže napokon postaviť na „vlastné nohy“, vziať život do vlastných rúk a zlepšiť napríklad bývanie, zamestnať sa, aby sa deti mohli vrátiť zo zariadenia domov k mame alebo začať postupne splácať dlh, ktorý možno ani nie je až taký veľký ale ohrozuje bývanie, prístup k energiám. Niekde sa podarí riešiť dlhoročné pokazené vzťahy partnerov aspoň tak, aby deti dostávali výživné alebo vybaviť invalidný dôchodok v chorobe či pomôcť pri zavedení elektriny do domu alebo bytu, pri zabezpečení základných potrebných vecí napríklad po požiari alebo inej katastrofe. Realita býva neuveriteľná, v našom okolí žijú ľudia, ktorí nemajú mnohé úplne základné veci potrebné pre normálny život.

Žilinský samosprávny kraj podporuje činnosť Rodinného centra a Nadácie sumou 20 000 Eur ročne, ale pre potreby rodín a ľudí je potrebná oveľa väčšia suma. Každý kto sa chce pripojiť k pomoci môže podporiť dobrú vec cez vyhlásenú verejnú zbierku

Na čísle účtu SK05 0900 0000 0051 5416 9506. Všetky vyzbierané financie budú použité pre potreby ľudí v ťažkých životných situáciách.

                                                       

Úvodná fotografia: www.pixabay.com

Stretnite sa s nami na Dni rodiny 19.5.2024. Hry pre deti a informácie pre vás sú samozrejmosťou.

Srdečne vás pozývame na Deň rodiny 19.5.2024 do Amfiteátru v Námestove. Bude to najväčšia krajská udalosť venovaná rodinám v tomto období. Všetci si užijeme veľa zábavy, vzájomného spoznania sa a prepojenia! Hudba, tanec, jedlo a hry sú samozrejmosťou. V našom stánku Nadácie ŽSK pre podporu rodiny

Intenzívna rehabilitácia pre mladého Alexa v Adventnom kalendári od Nadácii Kia Slovakia!

S veľkou radosťou oznamujeme, že žiadosť pre nášho mladého Alexa bola vybraná v rámci projektu Adventného kalendára Nadácie Kia Slovakia a to 21.12.2023! Tešíme sa, že sme v adventnom čase mohli potešiť Alexa a jeho rodinu. Grant z Adventného kalendára bude pre Alexa veľkým krokom vpred,

Go to Top