nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Štyri roky s Nadáciou Žilinského samosprávneho kraja

Od vzniku Nadácie, ktorý odsúhlasilo Zastupiteľstvo ŽSK v júni 2018, nestihli ubehnúť ani tri mesiace a na zverejnenú výzvu o pomoc zareagovalo 87 žiadateľov. Z podaných žiadostí bolo schválených 38 a od tohto momentu sa toto číslo každým rokom zvyšovalo.

Celý proces schvaľovania je veľmi rýchly a pre žiadateľov jednoduchý aj vďaka krátkemu formuláru a malému množstvu potrebných príloh. Navyše proces rozhodovania urýchľuje aj dobrá spolupráca existujúcich subjektov v kraji. Tie sa podieľajú na spolupráci pri záchrane rodín a jednotlivcov, ktorým poskytujú podporu v mieste ich bydliska. Priemerná finančná pomoc je okolo 400 Eur, ojedinele sa udeľujú aj príspevky nad 1000 Eur, ktoré musia byť schválené správnou radou a dôkladne prediskutované s odborníkmi znalými situácie žiadateľa. Rodinám sa v mnohých prípadoch pomáha aj neskôr. Pracovníci rodinného centra im pomáhajú po poskytnutí finančnej či materiálnej pomoci pri ďalších krokoch vedúcich k stabilizácii alebo zlepšeniu situácie.

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja doteraz každoročne schválilo sumu 20 000 Eur pre rodiny a jednotlivcov v ťažkej životnej situácii. V posledných dvoch rokoch sa podarilo túto sumu navýšiť o príspevok z charitatívnej reklamy spoločnosti Respect spolu o ďalších 40 000 Eur a tiež darmi od firiem a jednotlivcov spolu v sume asi 13 000 Eur.

Existujúca sieť spolupracujúcich organizácií výrazne napomáha činnosti Nadácie a bezplatného poradenského centra. Občianske združenie Náruč, Návrat, Dom nádeje, Áno pre život, Misia mladých, komunitné centrá na Orave, Liptove, v Žiline i v Turzovke, Slovenská katolícka charita, Slovenský červený kríž, informačná kancelária pre obete trestných činov Ministerstva vnútra a tiež sociálni terénni pracovníci UPSVAR a viacerých obecných úradov svojimi skúsenosťami, odbornými znalosťami a ochotou prispievajú ku komplexnej pomoci mnohým rodinám a jednotlivcom v kraji.

Z roka na rok sa rozširujeme aj pomoc zo strany veľkého množstva dobrovoľníkov. V Ivachnovej každoročne realizujú zbierku potravín, drobnej elektroniky do domácnosti, nábytku či oblečenia. Dobrovoľníci z Okresného úradu v Bytči a v obci Hlboká nad Váhom pripravujú Strom prianí- vianočné darčeky pre deti v núdzi. Šikovné ruky našich pomocníkov vyrábajú v tvorivých dielňach výrobky, z predaja ktorých sa taktiež získavajú zdroje na pomoc ľuďom v kraji.

Štyri roky intenzívnej pomoci jednotlivcom a rodinám v núdzi sú potvrdením dôležitosti a opodstatnenosti tejto práce. Spájaním sa a spoluprácou dokážeme pomôcť širšiemu spektru ľudí.

V aktivitách plánujeme vďaka podpore ŽSK a pomoci mnohých organizácií, odborníkov a dobrovoľníkov pokračovať aj naďalej.

Od vzniku Nadácie, ktorý odsúhlasilo Zastupiteľstvo ŽSK v júni 2018, nestihli ubehnúť ani tri mesiace a na zverejnenú výzvu o pomoc zareagovalo 87 žiadateľov. Z podaných žiadostí bolo schválených 38 a od tohto momentu sa toto číslo každým rokom zvyšovalo.

Celý proces schvaľovania je veľmi rýchly a pre žiadateľov jednoduchý aj vďaka krátkemu formuláru a malému množstvu potrebných príloh. Navyše proces rozhodovania urýchľuje aj dobrá spolupráca existujúcich subjektov v kraji. Tie sa podieľajú na spolupráci pri záchrane rodín a jednotlivcov, ktorým poskytujú podporu v mieste ich bydliska. Priemerná finančná pomoc je okolo 400 Eur, ojedinele sa udeľujú aj príspevky nad 1000 Eur, ktoré musia byť schválené správnou radou a dôkladne prediskutované s odborníkmi znalými situácie žiadateľa. Rodinám sa v mnohých prípadoch pomáha aj neskôr. Pracovníci rodinného centra im pomáhajú po poskytnutí finančnej či materiálnej pomoci pri ďalších krokoch vedúcich k stabilizácii alebo zlepšeniu situácie.

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja doteraz každoročne schválilo sumu 20 000 Eur pre rodiny a jednotlivcov v ťažkej životnej situácii. V posledných dvoch rokoch sa podarilo túto sumu navýšiť o príspevok z charitatívnej reklamy spoločnosti Respect spolu o ďalších 40 000 Eur a tiež darmi od firiem a jednotlivcov spolu v sume asi 13 000 Eur.

Existujúca sieť spolupracujúcich organizácií výrazne napomáha činnosti Nadácie a bezplatného poradenského centra. Občianske združenie Náruč, Návrat, Dom nádeje, Áno pre život, Misia mladých, komunitné centrá na Orave, Liptove, v Žiline i v Turzovke, Slovenská katolícka charita, Slovenský červený kríž, informačná kancelária pre obete trestných činov Ministerstva vnútra a tiež sociálni terénni pracovníci UPSVAR a viacerých obecných úradov svojimi skúsenosťami, odbornými znalosťami a ochotou prispievajú ku komplexnej pomoci mnohým rodinám a jednotlivcom v kraji.

Z roka na rok sa rozširujeme aj pomoc zo strany veľkého množstva dobrovoľníkov. V Ivachnovej každoročne realizujú zbierku potravín, drobnej elektroniky do domácnosti, nábytku či oblečenia. Dobrovoľníci z Okresného úradu v Bytči a v obci Hlboká nad Váhom pripravujú Strom prianí- vianočné darčeky pre deti v núdzi. Šikovné ruky našich pomocníkov vyrábajú v tvorivých dielňach výrobky, z predaja ktorých sa taktiež získavajú zdroje na pomoc ľuďom v kraji.

Štyri roky intenzívnej pomoci jednotlivcom a rodinám v núdzi sú potvrdením dôležitosti a opodstatnenosti tejto práce. Spájaním sa a spoluprácou dokážeme pomôcť širšiemu spektru ľudí.

V aktivitách plánujeme vďaka podpore ŽSK a pomoci mnohých organizácií, odborníkov a dobrovoľníkov pokračovať aj naďalej.

Stretnite sa s nami na Dni rodiny 19.5.2024. Hry pre deti a informácie pre vás sú samozrejmosťou.

Srdečne vás pozývame na Deň rodiny 19.5.2024 do Amfiteátru v Námestove. Bude to najväčšia krajská udalosť venovaná rodinám v tomto období. Všetci si užijeme veľa zábavy, vzájomného spoznania sa a prepojenia! Hudba, tanec, jedlo a hry sú samozrejmosťou. V našom stánku Nadácie ŽSK pre podporu rodiny

Intenzívna rehabilitácia pre mladého Alexa v Adventnom kalendári od Nadácii Kia Slovakia!

S veľkou radosťou oznamujeme, že žiadosť pre nášho mladého Alexa bola vybraná v rámci projektu Adventného kalendára Nadácie Kia Slovakia a to 21.12.2023! Tešíme sa, že sme v adventnom čase mohli potešiť Alexa a jeho rodinu. Grant z Adventného kalendára bude pre Alexa veľkým krokom vpred,

Go to Top