nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Štyri roky s Nadáciou Žilinského samosprávneho kraja

Od vzniku Nadácie, ktorý odsúhlasilo Zastupiteľstvo ŽSK v júni 2018, nestihli ubehnúť ani tri mesiace a na zverejnenú výzvu o pomoc zareagovalo 87 žiadateľov. Z podaných žiadostí bolo schválených 38 a od tohto momentu sa toto číslo každým rokom zvyšovalo.

Celý proces schvaľovania je veľmi rýchly a pre žiadateľov jednoduchý aj vďaka krátkemu formuláru a malému množstvu potrebných príloh. Navyše proces rozhodovania urýchľuje aj dobrá spolupráca existujúcich subjektov v kraji. Tie sa podieľajú na spolupráci pri záchrane rodín a jednotlivcov, ktorým poskytujú podporu v mieste ich bydliska. Priemerná finančná pomoc je okolo 400 Eur, ojedinele sa udeľujú aj príspevky nad 1000 Eur, ktoré musia byť schválené správnou radou a dôkladne prediskutované s odborníkmi znalými situácie žiadateľa. Rodinám sa v mnohých prípadoch pomáha aj neskôr. Pracovníci rodinného centra im pomáhajú po poskytnutí finančnej či materiálnej pomoci pri ďalších krokoch vedúcich k stabilizácii alebo zlepšeniu situácie.

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja doteraz každoročne schválilo sumu 20 000 Eur pre rodiny a jednotlivcov v ťažkej životnej situácii. V posledných dvoch rokoch sa podarilo túto sumu navýšiť o príspevok z charitatívnej reklamy spoločnosti Respect spolu o ďalších 40 000 Eur a tiež darmi od firiem a jednotlivcov spolu v sume asi 13 000 Eur.

Existujúca sieť spolupracujúcich organizácií výrazne napomáha činnosti Nadácie a bezplatného poradenského centra. Občianske združenie Náruč, Návrat, Dom nádeje, Áno pre život, Misia mladých, komunitné centrá na Orave, Liptove, v Žiline i v Turzovke, Slovenská katolícka charita, Slovenský červený kríž, informačná kancelária pre obete trestných činov Ministerstva vnútra a tiež sociálni terénni pracovníci UPSVAR a viacerých obecných úradov svojimi skúsenosťami, odbornými znalosťami a ochotou prispievajú ku komplexnej pomoci mnohým rodinám a jednotlivcom v kraji.

Z roka na rok sa rozširujeme aj pomoc zo strany veľkého množstva dobrovoľníkov. V Ivachnovej každoročne realizujú zbierku potravín, drobnej elektroniky do domácnosti, nábytku či oblečenia. Dobrovoľníci z Okresného úradu v Bytči a v obci Hlboká nad Váhom pripravujú Strom prianí- vianočné darčeky pre deti v núdzi. Šikovné ruky našich pomocníkov vyrábajú v tvorivých dielňach výrobky, z predaja ktorých sa taktiež získavajú zdroje na pomoc ľuďom v kraji.

Štyri roky intenzívnej pomoci jednotlivcom a rodinám v núdzi sú potvrdením dôležitosti a opodstatnenosti tejto práce. Spájaním sa a spoluprácou dokážeme pomôcť širšiemu spektru ľudí.

V aktivitách plánujeme vďaka podpore ŽSK a pomoci mnohých organizácií, odborníkov a dobrovoľníkov pokračovať aj naďalej.

Od vzniku Nadácie, ktorý odsúhlasilo Zastupiteľstvo ŽSK v júni 2018, nestihli ubehnúť ani tri mesiace a na zverejnenú výzvu o pomoc zareagovalo 87 žiadateľov. Z podaných žiadostí bolo schválených 38 a od tohto momentu sa toto číslo každým rokom zvyšovalo.

Celý proces schvaľovania je veľmi rýchly a pre žiadateľov jednoduchý aj vďaka krátkemu formuláru a malému množstvu potrebných príloh. Navyše proces rozhodovania urýchľuje aj dobrá spolupráca existujúcich subjektov v kraji. Tie sa podieľajú na spolupráci pri záchrane rodín a jednotlivcov, ktorým poskytujú podporu v mieste ich bydliska. Priemerná finančná pomoc je okolo 400 Eur, ojedinele sa udeľujú aj príspevky nad 1000 Eur, ktoré musia byť schválené správnou radou a dôkladne prediskutované s odborníkmi znalými situácie žiadateľa. Rodinám sa v mnohých prípadoch pomáha aj neskôr. Pracovníci rodinného centra im pomáhajú po poskytnutí finančnej či materiálnej pomoci pri ďalších krokoch vedúcich k stabilizácii alebo zlepšeniu situácie.

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja doteraz každoročne schválilo sumu 20 000 Eur pre rodiny a jednotlivcov v ťažkej životnej situácii. V posledných dvoch rokoch sa podarilo túto sumu navýšiť o príspevok z charitatívnej reklamy spoločnosti Respect spolu o ďalších 40 000 Eur a tiež darmi od firiem a jednotlivcov spolu v sume asi 13 000 Eur.

Existujúca sieť spolupracujúcich organizácií výrazne napomáha činnosti Nadácie a bezplatného poradenského centra. Občianske združenie Náruč, Návrat, Dom nádeje, Áno pre život, Misia mladých, komunitné centrá na Orave, Liptove, v Žiline i v Turzovke, Slovenská katolícka charita, Slovenský červený kríž, informačná kancelária pre obete trestných činov Ministerstva vnútra a tiež sociálni terénni pracovníci UPSVAR a viacerých obecných úradov svojimi skúsenosťami, odbornými znalosťami a ochotou prispievajú ku komplexnej pomoci mnohým rodinám a jednotlivcom v kraji.

Z roka na rok sa rozširujeme aj pomoc zo strany veľkého množstva dobrovoľníkov. V Ivachnovej každoročne realizujú zbierku potravín, drobnej elektroniky do domácnosti, nábytku či oblečenia. Dobrovoľníci z Okresného úradu v Bytči a v obci Hlboká nad Váhom pripravujú Strom prianí- vianočné darčeky pre deti v núdzi. Šikovné ruky našich pomocníkov vyrábajú v tvorivých dielňach výrobky, z predaja ktorých sa taktiež získavajú zdroje na pomoc ľuďom v kraji.

Štyri roky intenzívnej pomoci jednotlivcom a rodinám v núdzi sú potvrdením dôležitosti a opodstatnenosti tejto práce. Spájaním sa a spoluprácou dokážeme pomôcť širšiemu spektru ľudí.

V aktivitách plánujeme vďaka podpore ŽSK a pomoci mnohých organizácií, odborníkov a dobrovoľníkov pokračovať aj naďalej.

Občasník ZA KRAJ s nami oslávil pätročnicu a zaujímal sa o naše plány

Posledné číslo žilinského občasníka ZA KRAJ  zdieľalo aj príbeh našej Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. Článok na 9. strane občasníka ZA KRAJ zdôrazňuje, že pomoc poskytovaná Nadáciou je nielen adresná, odborná, ale častokrát znamená pre danú rodinu aj lepší začiatok alebo uľahčenie trápenia. Zazneli slová vďaky

Go to Top