nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Kto NEMÁ nárok na finančnú pomoc?

Z finančnej podpory sú vylúčené tieto žiadosti:

1. Podpora rehabilitačných a liečebných pobytov
2. Preplácanie zdravotných pomôcok a rehabilitačných pomôcok
3. Úhrada liekov a výživových doplnkov nepreplácaných zdravotnými poisťovňami

Na finančnú podporu nie je právny nárok.

Z finančnej podpory sú vylúčené tieto žiadosti:

1. Podpora rehabilitačných a liečebných pobytov
2. Preplácanie zdravotných pomôcok a rehabilitačných pomôcok
3. Úhrada liekov a výživových doplnkov nepreplácaných zdravotnými poisťovňami

Na finančnú podporu nie je právny nárok.

Občasník ZA KRAJ s nami oslávil pätročnicu a zaujímal sa o naše plány

Posledné číslo žilinského občasníka ZA KRAJ  zdieľalo aj príbeh našej Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. Článok na 9. strane občasníka ZA KRAJ zdôrazňuje, že pomoc poskytovaná Nadáciou je nielen adresná, odborná, ale častokrát znamená pre danú rodinu aj lepší začiatok alebo uľahčenie trápenia. Zazneli slová vďaky

Go to Top