nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Kto NEMÁ nárok na finančnú pomoc v núdzi?

Z finančnej podpory sú vylúčené tieto žiadosti:

1. Podpora rehabilitačných a liečebných pobytov
2. Preplácanie zdravotných pomôcok a rehabilitačných pomôcok
3. Úhrada liekov a výživových doplnkov nepreplácaných zdravotnými poisťovňami

Na finančnú podporu nie je právny nárok.

Schválenie žiadostí sa posudzuje najmä podľa týchto kritérií a ich kombinácií.

Z finančnej podpory sú vylúčené tieto žiadosti:

1. Podpora rehabilitačných a liečebných pobytov
2. Preplácanie zdravotných pomôcok a rehabilitačných pomôcok
3. Úhrada liekov a výživových doplnkov nepreplácaných zdravotnými poisťovňami

Na finančnú podporu nie je právny nárok.

Schválenie žiadostí sa posudzuje najmä podľa týchto kritérií a ich kombinácií.

Intenzívna rehabilitácia pre mladého Alexa v Adventnom kalendári od Nadácii Kia Slovakia!

S veľkou radosťou oznamujeme, že žiadosť pre nášho mladého Alexa bola vybraná v rámci projektu Adventného kalendára Nadácie Kia Slovakia a to 21.12.2023! Tešíme sa, že sme v adventnom čase mohli potešiť Alexa a jeho rodinu. Grant z Adventného kalendára bude pre Alexa veľkým krokom vpred,

Go to Top