nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

Môžeme darovať funkčnú ale pre nás už zastaralú elektrotechniku napríklad počítače?

Áno. Materiálna pomoc napríklad darovaním funkčného počítača alebo tlačiarne či funkčným elektrospotrebičom je tiež žiadaná. Poprípade môžete s kolegami vytvoriť potravinové či drogériové balíčky pre rodiny v kríze.

Napíšte nám na nadaciazsk@zilinskazupa.sk a dohodneme najlepší typ pomoci pre Vaše potreby.

Dovoľujeme si vám zároveň pripomenúť slová Matky Terezy, aby sme sa „nesprávali k núdznym ako ku košom na odpadky, kam dávame všetko, čo nepotrebujeme“.

Áno. Materiálna pomoc napríklad darovaním funkčného počítača alebo tlačiarne či funkčným elektrospotrebičom je tiež žiadaná. Poprípade môžete s kolegami vytvoriť potravinové či drogériové balíčky pre rodiny v kríze.

Napíšte nám na nadaciazsk@zilinskazupa.sk a dohodneme najlepší typ pomoci pre Vaše potreby.

Dovoľujeme si vám zároveň pripomenúť slová Matky Terezy, aby sme sa „nesprávali k núdznym ako ku košom na odpadky, kam dávame všetko, čo nepotrebujeme“.

Občasník ZA KRAJ s nami oslávil pätročnicu a zaujímal sa o naše plány

Posledné číslo žilinského občasníka ZA KRAJ  zdieľalo aj príbeh našej Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. Článok na 9. strane občasníka ZA KRAJ zdôrazňuje, že pomoc poskytovaná Nadáciou je nielen adresná, odborná, ale častokrát znamená pre danú rodinu aj lepší začiatok alebo uľahčenie trápenia. Zazneli slová vďaky

Go to Top