nadacia@zilinskazupa.sk

Nadácia ŽSK
+421 948 386 342

Poradenstvo Rodinného centra
+421 948 911 223

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ulica republiky 1, 010 01 Žilina

O nás2024-07-18T12:16:49+02:00

Náš Žilinský kraj priateľský k rodinám

Pomáhať viac vo chvíľach núdze

Keď za predsedníčku ŽSK nastúpila Erika Jurinová, jedným z cieľov Žilinského samosprávneho kraja sa stala silnejšia pomoc pre ľudí zo Žilinského kraja, ktorý sa dostali sami či so svojou rodinou do núdznej situácie.

„Sme kraj priateľský k rodinám a naším cieľom je, aby u nás nachádzali tie najlepšie podmienky pre plnohodnotný život.“
Erika Jurinova, predsedníčka ŽSK

 

Ťažké životné príbehy nútia bežných ľudí ostať silnými zoči voči nepriazni osudu. Žilinský kraj chce byť ľuďom v týchto chvíľach – sociálnej, ekonomickej a existenčnej núdzi – priateľom, ktorý podá pomocnú ruku. V mnohých rodinách sú aj talentované deti, ktoré bez pomoci z kraja nemôžu rozvíjať svoje nadanie.

Práve pre takéto príbehy dopadol 21. mája 2018 na stôl Zastupiteľstva ŽSK návrh na založenie Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. 25.7. 2018 bola Nadácia ŽSK založená a odvtedy pomáha.

Ruka v ruke sa tak vytvoril aj priestor pre rozvoj dobrovoľných aktivít, kde každý zo Žilinského kraja kto má chuť pomáhať, môže priložiť ruku k dielu – kraja priateľského k rodinám.

0
odborných poradenstiev pre ľudí zo ŽSK
0
podporených rodín a jednotlivcov
0
sme rozdelili medzi núdzne rodiny
0
rodín dostalo hmotnú pomoc (potraviny, drogéria)
0
hodnota venovanej hmotnej pomoci

od založenia do 30.6.2024

INFORMÁCIE O Nadácií

Názov: Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny
Sídlo: Ul. Republiky 1, 010 01 Žilina ICO: 51844508
Dátum vzniku: 25.7.2018 Č. registr. : 203/Na-2002/1189

Členovia správnej rady:

Ing. Erika Jurinová – predsedníčka SR
Ing. Barbora Birnerová – členka SR
Mgr. Erika Cintulová – členka SR
MUDr. Karol Javorka, PhD. – člen SR
PhDr. Jarmila Majáková, PhD. – členka SR

Členovia dozornej rady:

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH,MHA
Mgr. Karina Holešová
Ing. Ján Bednárik

Výročné správy a dokumenty:

Všetky výročné správy, zakladajúce dokumenty, dokumenty a ďalšie doklady nájdete TU.

Zverejňovanie:

Zmluvy Nadácie ŽSK zverejňujeme v Centrálnom registre zmlúv – crz.gov.sk

Nadáciu ŽSK nájdete ako „objednávateľa“ alebo „dodávateľa“ pod jej názvom alebo IČO:51 844 508

 

Správca Nadácie a kontaktné údaje:

Anna Verešová
Ul. Republiky 1, 010 01 Žilina
+421 948 386 342
nadacia@zilinskazupa.sk
http://www.zask.sk/sk/samosprava/nadacia-zsk-centrum-rodinu/
www.nadaciazsk.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, č.účtu: SK84 0900 0000 0051 4825 9038

Číslo účtu verejnej zbierky: SK05 0900 0000 0051 5416 9506

Cieľ a oblasti podpory:

V Žilinskom kraji podporujeme rodiny postihnuté veľmi nepriaznivou situáciou dvomi prepojenými organizáciami – Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny založená v roku 2018 a Rodinné centrum pomoci s vysutou sociálnou pracovníčkou.

Obe sú sprostredkovateľom komplexnej pomoci pre jednotlivcov a rodiny, ktoré sa ocitli na okraji chudoby či v spoločenskom vylúčení v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti.

Nadácia poskytuje za transparentných podmienok finančné dary jednotlivcom a rodinám, a to:

  • jednotlivcom a rodinám, ktoré sa v dôsledku živelnej pohromy, smrti živiteľa rodiny,
  • závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej životnej udalosti náhle ocitli v krízovej životnej situácii
  • jednotlivcom a rodinám v ťažkej sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi
  • jednotlivcom a rodinám, kde živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť, je fyzicky alebo psychicky znevýhodnený
  • talentovaným deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rodinné centrum pomoci poskytuje sociálne poradenstvo jednotlivcom a rodinám.

V centre pomoci pracuje sociálny pracovník odboru sociálnych vecí ŽSK

Sociálny pracovník poskytuje v každodennom kontakte s obyvateľmi informácie a rady, pomáha prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú, prijíma žiadosti a poskytuje rady žiadateľom o umiestnenie v centrách sociálnej starostlivosti.

Nadácia bola založená Nadačnou listinou nadácie podpísanou predsedníčkou ŽSK 13. 6. 2018 a registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 25. 7. 2018 pod reg. č. 203/Na2002/1189.

Nadácia ŽSK vznikla s cieľom podporovať jednotlivcov a rodiny v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi a tých, ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy alebo závažného a náhleho ochorenia či tragédie v rodine nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí. Nadácia môže podporiť žiadateľov aj v prípade, ak živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť, jej činnosť je zameraná aj na dobrovoľnícku činnosť a podporu talentovaných detí zo sociálne znevýhodnených podmienok.

CESTA K SKUTOČNE POMÁHAJÚCEJ NADÁCII A RODINNÉMU CENTRU

Nadácia ŽSK svojimi finančnými zdrojmi, získanými z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja, poskytuje za transparentných podmienok finančné dary jednotlivcom a rodinám .

Pri Nadácii bolo zároveň založené aj Rodinné centrum pomoci, ktoré pôsobí ako poradenské centrum a centrum konkrétnej pomoci jednotlivcom a rodinám v regióne. V centre pomoci pracuje sociálny pracovník odboru sociálnych vecí ŽSK, ktorý je v každodennom kontakte s obyvateľmi, poskytuje im informácie, rady, pomáha prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Prijíma žiadosti a poskytuje rady žiadateľom o umiestnenie v centrách sociálnej starostlivosti a vybavuje terénne šetrenia žiadateľov o finančnú pomoc zo zdrojov Nadácie ŽSK.

Rodinné centrum zároveň iniciatívne pracuje na sektorovej spolupráci pri posilňovaní medzigeneračných vzťahov a pri eliminácii chudoby rodín a sociálneho vylúčenia rodín s verejnými inštitúciami, samosprávami a mimovládnymi organizáciami. Nadácia ŽSK pre podporu rodiny

S KAŽDÝM DŇOM A ROKOM SA SNAŽÍME VNIESŤ NÁDEJ DO ĎALŠÍCH OČÍ

A že na tú podporu rodín v Žilinskom kraji nie sme sami!

Finančné prostriedky k nám prichádzajú od mnohých z vás, z rozpočtu ŽSK, od spoločnosti Respect Slovakia s.r.o. a Dolkam Šuja a ďalších.

Erika Jurinová, županka ŽSK
Erika Jurínová

županka Žilinského samosprávneho kraja

Všetko budujeme nanovo. Doteraz stál systém nad ľuďmi. My to chceme obrátiť, aby to boli práve ľudia, ktorí stoja nad systémom a aby sa rešpektovala ich hodnota a dôstojnosť. Výsledkom celej stratégie by malo byť, aby sme boli kraj priateľský rodinám. Hoci to môže znieť ako klišé, my sa o to budeme naozaj usilovať. Chceme pomôcť všetkým rodinám v kraji žiť dôstojný život. Ak sa na to pozrieme teraz, tak zistíme, že viaceré rodiny prežívajú s rozpočtom do tisíc eur mesačne a v mnohých rodinách je situácia naozaj zlá. V rámci stratégie podávame pomocnú ruku rodinám cez Nadáciu ŽSKa Rodinné centrum pomoci.

Gabriela Podolanová, správkyňa Nadície ŽSK do roku 2023
Gabriela Podolanová

správkyňa Nadície ŽSK do roku 2023

Byť blízko pri ľuďoch v ťažkej chvíli choroby, osamenia, straty alebo pohromy, ktorá zasiahla rodinu – to je každodenný obsah práce Nadácie ŽSK. Pavučinky dobrých vzťahov, sila odhodlania pomôcť, viera v dobro a nádej na zmenu k lepšiemu spájajú Žilinský samosprávny kraj a aktérov sociálnych služieb do spoločného úsilia prave cez Nadáciu. Pomoc je adresná, rýchla, odborná a na konci môže byť nový začiatok či uľahčenie trápení. Vďaka všetkým spolupracovníkom a podporovateľom.

Anna Verešová

správkyňa Nadácie ŽSK od roku 2023

Pri príležitosti 5. výročia založenia nadácie chceme poďakovať všetkým darcom, firmám, jednotlivcom, ktorí nám pomáhajú pomáhať. Naše poďakovanie patrí aj všetkým anonymným darcom, ktorí nadácii poskytli príspevky z 2% z daní, vo verejných zbierkach a taktiež prostredníctvom materiálnej a potravinovej pomoci. ĎAKUJEME.

AKTUALITY

Intenzívna rehabilitácia pre mladého Alexa v Adventnom kalendári od Nadácii Kia Slovakia!

S veľkou radosťou oznamujeme, že žiadosť pre nášho mladého Alexa bola vybraná v rámci projektu Adventného kalendára Nadácie Kia Slovakia a to 21.12.2023! Tešíme sa, že sme v adventnom čase mohli potešiť Alexa a jeho rodinu. Grant z Adventného kalendára bude pre Alexa veľkým krokom vpred, pomôže mu s financovaním

Výťažok z predaja nášho vianočného punču dosiahol úžasných 1 223,74 EUR!

Na Mariánskom námestí v Žiline sme 16. a 17. 12. predávali dobročinný vianočný punč! Pri dobrom punči a slove aj s pani predsedníčkou ŽSK Erikou Jurinovou sme spolu pomohli rodinám, ktoré práve neprežívajú dobré časy a to vyzbieranou čiastkou 1 223,74 EUR! Ďakujeme všetkým, ktorí ste navštívili náš vianočný stánok.

Go to Top