Úvod2019-11-12T15:50:18+01:00

Kontaktný bod pre občanov

Činnosť je zameraná na zjednodušenie a rozšírenie bezplatnej dostupnosti informácií a služieb v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných aj krízových situáciách, ide o vytvorenie príjemného priestoru so širokou škálou služieb pre obyvateľov a o spoluprácu pri posilňovaní medzigeneračných vzťahov, združovaní subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, neziskových organizácií, samospráv, podnikateľov, cirkevných organizácií.

Bezplatné sociálne, právne a psychologické poradenstvo.

Odporučíme vás na ďalších odborníkov.

Pomôžeme aj finančne na základe žiadostí, hmotne – podľa individuálnych možností a potrieb.

Podporné skupiny

Budú tu pôsobiť podporné skupiny s rôznym zameraním pre ľudí, ktorí riešia mnohé ťažké okamihy života, vytvoríme príjemný priestor pre prezentáciu výrobkov chránených dielní a spoločenského stretávania sa v cukrárni a budeme poskytovať možnosti aj pre zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb.

Sociálny pracovník

V Rodinnom centre pomoci pracuje sociálny pracovník odboru sociálnych vecí ŽSK, ktorý je v každodennom kontakte s obyvateľmi, poskytuje im informácie, rady, pomáha prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Prijíma žiadosti a poskytuje rady žiadateľom o umiestnenie v centrách sociálnej starostlivosti a vybavuje terénne šetrenia žiadateľov o finančnú pomoc zo zdrojov Nadácie.

Právnik

Svoje služby tu na požiadanie poskytuje aj právnik každý utorok a štvrtok od 8.00 – 13.00. Záujemci o pomoc v tejto oblasti sa môžu objednať na telefónnom čísle Rodinného centra pomoci 0948 911 223.

Iná pomoc

Klienti, ktorí do centra prídu s inými okruhmi problémov, dostanú kontakt na ďalších odborníkov podľa svojich potrieb.

Je to ďalší krok vyplývajúci zo Stratégie ŽSK 22+

V prípade neprítomnosti pracovníkov v kancelárii Nadácie je možné volať aj telefónne číslo Nadácie ŽSK 0948 386 342.

Zoznam pomáhajúcich organizácií

Databáza podľa lokality  a podľa problému

Novinky

Verejná zbierka

Je určená na pomoc rodinám a jednotlivcom, ktorí sa dostali do […]