Rodinné centrum pomoci2023-05-24T11:10:39+02:00
NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.

Kontaktný bod pre občanov

Snažíme sa o  zjednodušenie a rozšírenie bezplatnej dostupnosti informácií a služieb v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných aj krízových situáciách, ide nám o vytvorenie príjemného priestoru so širokou škálou služieb pre obyvateľov a o spoluprácu pri posilňovaní medzigeneračných vzťahov, združovaní subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, štátnych organizácií, neziskových organizácií, samospráv, podnikateľov a cirkevných organizácií.

Bezplatné sociálne, právne a psychologické poradenstvo.

Odporučíme vás na ďalších odborníkov.

Pomôžeme aj finančne na základe žiadostí, hmotne – podľa individuálnych možností a potrieb.

Novinky

Iná pomoc

Klienti, ktorí do centra prídu s inými okruhmi problémov, dostanú kontakt na ďalších odborníkov podľa svojich potrieb.

Podporné skupiny

Budú tu pôsobiť podporné skupiny s rôznym zameraním pre ľudí, ktorí riešia mnohé ťažké okamihy života, vytvoríme príjemný priestor pre prezentáciu výrobkov chránených dielní a spoločenského stretávania sa v cukrárni a budeme poskytovať možnosti aj pre zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb.

Je to ďalší krok vyplývajúci zo Stratégie ŽSK 22+

V prípade neprítomnosti pracovníkov v kancelárii Nadácie je možné volať aj telefónne číslo Nadácie ŽSK 0948 386 342.

Zoznam pomáhajúcich organizácií

Databáza podľa lokality  a podľa problému

Go to Top