Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny

IČO 51844508
Právna forma : nadácia
Č.ú.: IBAN SK 84 0900 0000 0051 4825 9038

Adresa:
Ul.Republiky 1, 010 01 Žilina

Email:
nadacia@zilinskazupa.sk
nadaciazsk@gmail.com

Telefón:
Nadácia: +421 948386342
Rodinné centrum pomoci: +421948911223

Facebook:
https://www.facebook.com/nadaciazsk/

Otváracie hodiny:

Priestory sú pre klientov otvorené každý deň od 8.00 do 15.00